GES-decreet

GES-decreet

Gezond en ethisch sporten

Een overzicht van het GES-decreet. Klik per decreet door voor meer informatie.

Wat is ethisch sporten?

Individuele of persoonlijke integriteit, fair play en sociale integriteit.

Wat is gezond sporten?

Fysieke en psychische integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en het sociaal welzijn.

Grensoverschrijdend gedrag

Handelingen van een groep of individu, die door een persoon, die deze handelingen tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of als intimiderend worden beschouwd

Meldpunt voor geweld

1712-medewerkers bieden een luisterend oor en verwijzen, waar aangewezen én gewenst,  door naar gepaste (vervolg)hulp en/of naar de contactmodaliteiten met de Erkennings- en Bemiddelingscommissie.

 

Antidopingbeleid

Squash Vlaanderen voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn met het antidopingdecreet en het decreet Gezond en Ethisch Sporten.