Gezond sporten

GES-decreet

Gezond sporten

Wat is gezond sporten?

Gezond sporten gaat over het sporten op een verantwoorde manier, waar er aandacht wordt besteed aan de fysieke en psychische integriteit, maar ook aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het sociaal welzijn.

De wetenschappelijke gegevens m.b.t. gezondheidsvoorwaarden voor de discipline squash zijn momenteel schaars of onbestaande. Hetzelfde geldt voor de specifieke gevolgen van het squash op de gezondheid van de speler.

Volgens Forbes (een gerenommeerd Amerikaans zakentijdschrift) is squash de gezondste sport die je kan beoefenen:

 • de cardiovasculaire ontwikkeling die je lichaam doormaakt is enorm
 • je verbrandt de meeste calorieën
 • je ontwikkelt een goede conditie
 • je ontwikkelt je spieren

Squash Vlaanderen heeft een medische commissie opgericht om vorm te geven aan de opdracht om Gezond Sporten te promoten/waarborgen. Lid van deze commissie is Dr. Sten Binnemans. Hij speelt reeds 25 jaar squash en is sinds enkele jaren docent bij de Vlaamse Trainersschool.

Analyse van de sportspecifieke risico’s en maatregelen

Met minder dan 30 lichamelijke ongevallen op jaarbasis is squash een relatief veilige sport. De meeste ongevallen zitten in de groep van spier- en peesletsels en gewrichten. Het belangrijkste met andere racketsporten is dat de spelers niet van elkaar gescheiden zijn door een net, maar naast elkaar staan in een gesloten ruimte. Het gevaar op botsingen, vooral met elkaar racket, is bij squash dan ook reëel.

Preventie sportspecifieke risico’s

Voor squash gelden de algemene basisprincipes:

 • Het belang van een goede opwarming.
 • Het belang van een goede vochtopname voor een training en een wedstrijd.
 • Om het risico op oogletsels te verminderen is men verplicht om tot 19 jaar met een squashbril te spelen.
 • Niet sporten wanneer je ziek bent is en bij klachten ten rade gaan bij een dokter.

Sportmedische geschiktheidscriteria

Squash Vlaanderen heeft ervoor gekozen om de reglementering van de Europese Squashfederatie en van de Wereldsquashfederatie te volgen. Indien er reglementen omtrent geschiktheidscriteria bestaan of opgenomen worden door de Europese Squashfederatie (ESF) of de Wereldsquashfederatie (WSF), dan zal Squash Vlaanderen deze volgen.

Eén belangrijk gegeven is dat het verboden is voor zwangere dames om deel te nemen aan wedstrijden.

Sportmedische keuring

Het doel van een sportmedisch onderzoek is om het risico op ziekte of een blessure tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het is tegelijk ook belangrijk om niet aan over- of onderscreening te doen en de juiste testen te ondergaan. Binnen Squash Vlaanderen is er geen verplicht ingevoerde sportmedische keuring. Voor de beloftevolle jongeren en de Vlaamse spelers die deel uitmaken van de nationale selectie is medisch onderzoek en onderzoek van het hart verplicht.

Al te vaak wordt er nog gewerkt met attesten waarbij documenten worden afgetekend zonder onderzoek, zonder wetenschappelijk onderbouwde testen door niet-opgeleide artsen.

Het Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek (VASO) biedt enen kapstok aan sporters, ouders en artsen of een sportmedisch onderzoek nodig is en wat dat sportmedisch onderzoek inhoudt (voor die sport, intensiteit en volume, voor die leeftijd en geslacht).

Deze tool bevat 2 delen:

 • De anamnese (www.sportkeuring.be) samengesteld door een compilatie van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarbij aanpassingen werden gedaan volgens leeftijd, geslacht, sport, intensiteit, competitief/recreatief,…
 • Het onderzoek bestaat uit 2 grote delen:
  • een algemeen klinisch onderzoek waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en volwassenen
  • een sportspecifiek onderzoek gericht op preventie van de meest frequente letsels
  • vijf gevalideerde testen, combinatie volgens (clusters van) sporten

Algemeen kunnen wij adviseren dat een klinisch onderzoek zijn nut heeft vanaf 6 jaar en een cardiale screening vanaf 14 jaar. Vervolgens kan het sportmedisch onderzoek om de 2 jaar hernomen worden, waarbij een algemeen klinisch onderzoek en een cardiale screening elkaar afwisselen.

Voor concrete info kan je steeds terecht op www.sportkeuring.be

Preventieve gezondheidskeuring

Binnen Squash Vlaanderen is er geen verplicht ingevoerde preventieve gezondheidscontrole. Wij gaan ervan uit dat de behandelende artsen hun patiënten informeren wanneer squash door hun patiënt beter niet beoefend wordt. Dit belet niet dat de verantwoordelijke van Squash Vlaanderen ‘als goede huisvader’ zal optreden wanneer de gezondheid van één van haar spelers in het gedrang komt.

Leeftijdsgrenzen

Squash Vlaanderen heeft ter bescherming van de jeugd enkele leeftijdsgrenzen opgelegd:

 • Jongens kunnen bij de heren competitie spelen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Meisjes kunnen bij de dames competitie spelen vanaf de leeftijd van 12 jaar.
 • Beloftevolle jongeren (bepaald door Squash Vlaanderen) kunnen vanaf de leeftijd van 8 jaar deelnemen aan de competitie.
 • Jongens en meisjes kunnen deelnemen aan volwassentornooien vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Wil je meer weten over voeding en drank, gezondheidsrisico’s, training of een toolbox voor sportorganisatoren consulteren, dan kan je terecht op deze link voor meer info.