Overtredingen en sancties

Inschrijvingen

Overtredingen bij inschrijvingen 

 1. Inschrijvingsgeld van teams wordt betaald na ontvangst van de factuur en binnen de vooropgestelde termijn
  SANCTIE: niet opgenomen worden in de interclubkalender
 2. Facturen van interclubspelers en interclubploegen niet betaald voor 1 september en tegen 10 september voor de toegevoegde spelers.
  SANCTIE: geen enkel team van die club krijgt punten voor de rangschikking zonder terugwerkende kracht
 3. Indien een team zich inschrijft via het online inschrijvingsformulier en zich voor de start van het seizoen terugtrekt waardoor o.a. de kalender ontwricht wordt, wordt de club beboet.
  SANCTIE: € 100 voor de divisies/provinciale competitie, €300 voor eredivisie

 

 

 

Tornooien

Overtredingen bij tornooien

 

 1. Tornooigegevens te laat of onvolledig
  SANCTIE: € 70
 2. Speler weigert arbitrage op tornooien die georganiseerd zijn door Squash Vlaanderen
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 3. Klacht van tornooileider
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 4. Spelen van geschorste speler
  SANCTIE: extra 2 speelweken schorsing
 5. Een tornooileider die spelers aanvaardt die geen lid zijn van Squash Vlaanderen, Ligue Francophone de Squash of een erkende federatie of een club die spelers publiceert op squashvlaanderen.toernooi.nl die geen lid zijn.
  SANCTIE: € 20/speler en de speler wordt lid van Squash Vlaanderen
 6. Walk over tijdens tornooi zonder doktersattest binnen 7 dagen
  SANCTIE: 1ste maal: 100 minpunten voor de individuele ranking, 2de maal: 100 minpunten voor de individuele ranking + 2 speelweken schorsing
 7. Indien een erkend tornooi niet wordt georganiseerd of een tornooi wordt verplaatst, om welke redenen ook. Geen sanctie indien er een schriftelijke aanvraag komt van de club en er een toestemming is van de commissie sport.
  SANCTIE: € 170/tornooi en dit tornooi zal volgend seizoen niet erkend worden
 8. Clubtornooi niet spelen in fields/reeksen die door het secretariaat zijn goedgekeurd
  SANCTIE: € 170

 

 

 

Interclub

Overtredingen bij interclubwedstrijden

 

 1. Interclublijsten te laat
  SANCTIE: € 70
 2. Interclubresultaten te laat
  SANCTIE: € 10 per team en per wedstrijddag (afgerekend in juni). De club zal de eerste keer steeds een waarschuwing ontvangen. Vanaf de tweede keer is de boete effectief.
 3. Interclubspelers te laat én klacht
  SANCTIE: forfait voor het team + € 35
 4. Het te laat verwittigen (minder dan 24u voor de start van de wedstrijd) van een forfait van een ploeg in divisies, provinciale competitie en beker.
  SANCTIE: € 100, waarvan € 50 voor Squash Vlaanderen en € 50 voor de tegenstander. Als de ploeg 24u op voorhand de tegenstander en Squash Vlaanderen per mail op de hoogte brengt van hun forfait wordt de boete niet gesplitst en gelden de gebruikelijke boetes (zie punt 6).
 5. Het te laat verwittigen (minder dan 24u voor start van de wedstrijd) van een forfait van een ploeg in eredivisie.
  SANCTIE: € 500, waarvan € 250 voor Squash Vlaanderen en € 250 voor de tegenstander. Als de ploeg 24u op voorhand de tegenstander en Squash Vlaanderen per mail op de hoogte brengt van hun forfait wordt de boete niet gesplitst en gelden de gebruikelijke boetes (zie punt 7).
 6. Forfait van een ploeg in divisies, provinciale competitie en beker
  SANCTIE: eerste maal €35, tweede maal €70, derde maal €100. Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.
 7. Forfait van een ploeg in eredivisie
  SANCTIE: eerste maal €500, tweede maal €500, derde maal €500. Per forfait worden er 4 strafpunten gegeven. Na een derde maal forfait is dit een algemene forfait voor de ploeg. Het team zal het volgende seizoen twee reeksen lager moeten starten.
 8. Algemene forfait van een ploeg na de eerste speeldag.
  SANCTIE: €250 voor de divisies, €750 voor eredivisie
 9. Weigeren te stijgen, tenzij er nog een ploeg in eredivisie dames en heren van dezelfde club speelt.
  SANCTIE: € 170
 10. Meer dan 1 wedstrijd/week
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken + forfait voor het team (behoudens uitzonderingen : zie interclubreglement punt 36).
 11. Opstellen geschorste speler
  SANCTIE: forfait voor het team + € 70
 12. Opstellen van niet-speelgerechtigde
  SANCTIE: forfait voor het team + € 35
 13. Twee competitienummers (lid beide liga’s)
  SANCTIE: schorsing 2 speelweken
 14. Onjuiste volgorde spelers
  SANCTIE: forfait voor het team + € 20
 15. Geveinsd wedstrijdformulier
  SANCTIE: de vervalser krijgt een boete van € 70 en ook de ploeg die de vervalsing toelaat krijgt een financiële boete van € 70. Er worden geen punten toegekend, noch voor de ploeg, noch voor de spelers. Bij een tweede overtreding wordt de thuisploeg verplicht volgend jaar een reeks lager te spelen.
 16. Onvolledige ploeg in divisies/provinciale competitie: indien een zelfde ploeg 3 keer onvolledig speelt, ontvangen ze vanaf de derde keer telkens een boete.
  SANCTIE: € 10 na 3 keer onvolledig spelen en €10 voor iedere volgende keer (afgerekend in januari en juni)
 17. Onvolledige ploeg in eredivisie: indien een ploeg onvolledig speelt, ontvangen ze vanaf de eerste keer een boete.
  SANCTIE: € 50 voor de eerste keer, € 75 voor de tweede keer, €100 voor de derde keer. Vanaf de vierde keer onvolledig spelen: telkens €100 en 5 strafpunten.
 18. Wijzigen van wedstrijduitslag nadat de kapiteins hebben getekend
  SANCTIE: forfait voor de thuisploeg + € 100 boete
 19. Nalaten een speler te sturen naar de spelregelavond voor de reeksen waarin dit verplicht is
  SANCTIE: 5 minpunten voor het team per niet afgevaardigde speler als het team voor 1 januari niet in orde is.
 20. Het niet verwittigen van het secretariaat van het verlaten of vervroegen van een wedstrijd.
  SANCTIE: €10 voor de thuisploeg

 

 

 

Overtredingen

Overtredingen algemeen

 1. Gebruik van doping
  SANCTIE: zie decreet GES + Huishoudelijk Reglement artikel 55
 2. Oneerlijke praktijken
  SANCTIE: schorsing door sportcommissie of disciplinaire commissie
 3. Sportfraude
  – Het manipuleren van wedstrijden of competities in functie van een (al dan niet sportief voordeel).
  – Een weddenschap plaatsen gerelateerd aan competities en wedstrijden.
  – Het nalaten om verzoeken tot of kennis van manipuleren van wedstrijden of competities te melden aan Squash Vlaanderen.
  SANCTIE: schorsing door sportcommissie of disciplinaire commissie.
 4. Sterke spelers die door de club niet geassimileerd zijn
  SANCTIE: gedupeerden verliezen hun punten niet + € 100 voor de club die de speler niet geassimileerd heeft

  Wanneer er een schorsing van x-aantal weken uitgesproken wordt, zullen deze weken bepaald worden door het secretariaat.

   

 

Schorsing van een speler

Een schorsing opgelegd door de disciplinaire commissie heeft zowel betrekking op tornooien, interclubcompetitie en de Beker van Vlaanderen. Een schorsing van spelers wordt schriftelijk aan de betrokkenen bekendgemaakt. De schorsing geldt ook voor alle organisaties van Squash Belgium.

Stemrecht op de Algemene Vergadering

Een rechtspersoon-lid dat de verschuldigde bijdrage of bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Overeenkomstig geldt dit voor de leden die voorgedragen zijn door het bestuur van een door de Algemene Vergadering erkende feitelijke vereniging. Indien de feitelijke vereniging de verschuldigde bijdragen niet tijdig betaalt of niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, verliest de feitelijke vereniging eveneens haar aansluitingserkenning bij de vereniging.