Organigram

Organigram

Organigram

Algemene informatie over de Algemene Vergadering, bestuursorgaan en commissies

i

Organigram

Algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 • Het wijzigen van de statuten.
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
 • De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
 • Het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen.
 • De benoeming en afzetting van de rekeningcontroleurs en het bepalen van hun bezoldiging.
 • De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
 • De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
 • De uitsluiting van een lid van de vereniging.
 • De uitsluiting van een aangesloten lid van de vereniging.
 • De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
 • Den inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden.
 • De bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 • Alle gevallen waarin deze statuten en de wet het vereisen.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van Squash Vlaanderen is het orgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid. Meer bepaald kan zij alle handelingen stellen die de wet niet uitdrukkelijk heeft voorgehouden voor de Algemene Vergadering. Naast het nemen van beslissingen is zij belast met de uitvoering ervan en de vertegenwoordiging van Squash Vlaanderen.

Dagelijks bestuur

Doelstellingen en opdrachten:

 • Controleren van de dagdagelijkse werking van het secretariaat en Squash Vlaanderen, de personeelszaken en het financieel beleid.
 • De ondervoorzitter of penningmeester heeft tevens de functie aanspreekpunt voor het personeel.

Commissies

 • Commissie sport
 • Commissie topsport
 • Commissie jeugd
 • Commissie referee
 • Commissie marketing & communicatie
 • Financieel comité
 • Commissie medische begeleiding
 • Commissie discipline
 • Beheerscommissie Vlaams Squashcentrum
 • Ethische commissie
 • Interne beroepscommissie

Provinciale comités

Doelstellingen en opdrachten:

 • Het groeperen van alle aangesloten clubs uit een bepaalde provincie.
 • Is bevoegd voor het beheer en de bevordering van de squashsport in de provincie in die mate waarin Squash Vlaanderen haar bevoegdheden delegeert.
 • Het rapporteren van activiteiten en onregelmatigheden naar het bestuursorgaan.
 • Het indienen van voorstellen naar het bestuursorgaan.
 • De voorzitter van een provinciaal comité is eveneens de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het provinciaal comité en is bestuurder van Squash Vlaanderen, wanneer hij bekrachtigd wordt door de algemene vergadering.