Gedragscodes

Gedragscodes

Gedragscodes

Hier kan je alle documenten en informatie terugvinden die betrekking hebben tot de gedragscodes.

i

Gedragscode bestuurder

i

Gedragscode commissielid

i

Gedragscode personeel - directie

i

Gedragscode scheidsrechter

i

Gedragscode sport-begeleider

i

Gedragscode sporter

De belangrijkste reden waarom mensen aan sport doen is dat ze er plezier aan beleven. Iedereen heeft het recht om te sporten en om dat in de best mogelijke omstandigheden en met het grootst mogelijke plezier te doen. Het gedrag van anderen die zich op en rond het speelveld van de sport bevinden kan sporters dat plezier ontnemen. Het kan voor sporters en vooral voor sportende kinderen de reden zijn om tijdelijk of zelfs definitief af te haken. Preventief handelen kan dat voorkomen. Dus maken we vooraf afspraken en zetten die op papier in de vorm van een gedragscode.

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee we aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elk lid van de sportorganisatie staat daarbij centraal. Overtredingen van de gedragscodes kunnen, op voorwaarde dat dit wordt voorzien, gesanctioneerd worden.

Omdat een goede gedragscode de eerste stap is om aangepast gedrag zoals pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van gebrek aan respect te voorkomen heeft Squash Vlaanderen voor haar bestuurders, personeelsleden, commissieleden, sportbegeleiders, referees en sporters gedragscodes opgesteld.