Initiator

Vorming initiator

Cursus initiator

Informatie, toelatingsvoorwaarden en inschrijvingen. 

Door het volgen van de cursus initiator leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve squashers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarden

  • minstens 17 jaar worden in de loop van het cursusjaar.
  • minimum een klassement bezitten van D2-heren en C2-dames ofwel actief bezig zijn in competitieverband en slagen voor een door de Squash Vlaanderen georganiseerde toelatingsproef.

Meer info
Lennert Jansen
+32 14 85 96 01
lennert@squashvlaanderen.be

Module 1: Algemeen gedeelte initiator    totaal 15 u 
 Didactiek  7 u theorie  totaal 7 u
 Veilig sporten preventief luik  4 u theorie  totaal 4 u
 Veilig sporten creatief luik  4 u theorie  totaal 4 u
 Module 2: Sporttechnische module initiator squash    totaal 28 u
Introductie tot de initiatoropleiding  1 u theorie  totaal 1 u
Opleidingsvisie VSF  3 u theorie  totaal 3 u
Basistactiek en coaching squash  2 u theorie – 4 u praktijk  totaal 6 u
Basistechnieken en foutenanalyse squash  4 u theorie – 2 u praktijk  totaal 6 u
Tornooi-organisatie squash  2 u theorie  totaal 2 u
Spelregels en gedragscodes  2 u theorie – 1 u praktijk  totaal 3 u
Materiaalkennis Squash  1 u theorie  totaal 1 u
Minisquash  2 u theorie – 4 u praktijk  totaal 6 u
Module 3: Didactisch-methodische module    totaal 15 u
Didactische oefeningen Initiator squash  15 u praktijk  totaal 15 u
Module 4: Stagemodule Initiator squash  6 u stage  totaal 6 u

 

Inschrijven kan je doen door op onderstaande kaart de gewenste cursuslocatie aan te klikken. Je wordt dan doorverwezen naar het lessenrooster en de link om in te schrijven van de desbetreffende cursus.