Initiator

Vorming initiator

Cursus initiator

Informatie, toelatingsvoorwaarden en inschrijvingen. 

Door het volgen van de cursus initiator leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve squashers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarden

  • minstens 17 jaar worden in de loop van het cursusjaar.
  • minimum een klassement bezitten van D2-heren en C2-dames ofwel actief bezig zijn in competitieverband en slagen voor een door de Squash Vlaanderen georganiseerde toelatingsproef.

 

Meer info
Kim Hannes
+32 14 85 96 00
kim@squashvlaanderen.be

l

Inschrijven initiatorcursus

Wil je je passie voor squash delen en andere inspireren? Schrijf je dan hier in voor de initiatorcursus. Deze cursus biedt de vaardigheden om beginnende en recreatieve squashers op clubniveau het squashen aan te leren.

Module 1: Start 2 Coach     totaal 15 u 
 Pedagogische & Didactische module – theorie  7 u theorie  totaal 7 u
 Pedagogische & Didactische module – praktijk  8 u praktijk  totaal 8 u
 Module 2: Sporttechnische module initiator squash    totaal 26 u
Introductie tot de initiatoropleiding  1 u theorie  totaal 1 u
Opleidingsvisie VSF  2 u theorie  totaal 2 u
Basistactiek en coaching squash  2 u theorie – 4 u praktijk  totaal 6 u
Basistechnieken en foutenanalyse squash  4 u theorie – 2 u praktijk  totaal 6 u
Tornooi-organisatie squash  2 u theorie  totaal 2 u
Spelregels en gedragscodes  2 u theorie  totaal 2 u
Materiaalkennis Squash  1 u theorie  totaal 1 u
Minisquash  2 u theorie – 4 u praktijk  totaal 6 u
Module 3: Didactisch-methodische module    totaal 15 u
Didactische oefeningen Initiator squash  15 u praktijk  totaal 15 u
Module 4: Stagemodule Initiator squash    totaal 8 u
Stage initiator Squash 6 u praktijk  totaal 6 u
Feedback en reflectie stage initiator Squash 2 u praktijk  totaal 2 u

 

Inschrijven kan je doen door op onderstaande kaart de gewenste cursuslocatie aan te klikken. Je wordt dan doorverwezen naar het lessenrooster en de link om in te schrijven van de desbetreffende cursus.