Tornooireglementen

Reglementen

Tornooireglementen

Alle tornooireglementen op één handige plaats. 

Algemeen tornooireglement
 1. Voor elk officieel SQV-tornooi moet de organisator het programma “Toernooiplanner” gebruiken. Iedere club en iedere organisator die een SQV-tornooi organiseert, is verplicht om één persoon af te vaardigen naar de opleiding tornooiplanner aan de start van het seizoen.
 2. Iedere club die een tornooi organiseert, ontvangt van Squash Vlaanderen een licentie tornooiplanner. Deze licentie kan gebruikt worden voor het organiseren en publiceren van de resultaten tijdens het tornooi. Clubs die de licentie ook gebruiken voor andere clubactiviteiten moeten een licentie aankopen. Indien de club het programma wenst te gebruiken voor clubactiviteiten en de inschrijvingen en de resultaten online wenst te zetten, moet zij ervoor zorgen dat alle spelers lid zijn van de federatie.
 3. Spelers moeten zich via een account op squashvlaanderen.toernooi.nl online inschrijven voor de tornooien. Spelers die zich telefonisch of via mail hebben ingeschreven, hebben geen recht op het indienen van klachten tegen de organisatoren bij eventuele foutieve inschrijvingen.
 4. Organisatoren hebben het recht om laattijdige inschrijvingen te weigeren.
 5. Elke inschrijving moet de volgende gegevens bevatten:
  • naam en voornaam van de speler
  • de club waar de deelnemer is ingeschreven en zijn competitienummer
  • de geboortedatum
  • telefoon- of GSM-nummer
  • e-mailadres
  • de reeks
 6. Jongens en meisjes mogen deelnemen aan Vlaamse seniortornooien vanaf de leeftijd van 12 jaar (leeftijd op startdag tornooi).
 7. Alle wedstrijden moeten gespeeld worden in het centrum waar het tornooi georganiseerd wordt en binnen het officiële tijdsverloop van het tornooi.
 8. De organisator moet een speler die geschorst is weigeren. Indien dit niet gebeurt, wordt de organiserende club bestraft (zie bijlage 6 overtredingen en sancties).
 9. De spelers dragen de verantwoordelijkheid om zich in te lichten omtrent datum en uur van hun eerste wedstrijd van het tornooi. Enkel de organisator kan uur en dag van de wedstrijd wijzigen. In geval van wijziging, wordt de speler door de organisator op de hoogte gebracht.
 10. Elke speler kan verplicht worden de volgende wedstrijd te leiden. SQV heeft een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld van de organisator. Indien een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. Wordt het ondertekend, dan volgt er een sanctie. Wordt het niet ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan volgt er een sanctie. De speler en de club krijgen een brief over de sanctie (zie bijlage 6 overtredingen en sancties).
 11. De tornooileider of secretaris van de organiserende club moet elk onbehoorlijk gedrag van een speler (naam en lidnummer) melden aan het secretariaat van SQV. Als ongepast gedrag wordt beschouwd:
  • grove uitlatingen of handtastelijkheden t.o.v. de referee, de marker, het publiek, de wedstrijdleiding, de andere deelnemers.
  • abnormaal wegwerpen van de racket of bal.
  • zonder geldige reden forfait geven of te laat zijn voor de wedstrijd.
 12. Elke klacht wordt door de disciplinaire commissie behandeld en zij zal tevens een sanctie uitspreken. De procedure van het neerleggen van klachten en het in beroep gaan tegen de uitspraak staat omschreven in het huishoudelijk reglement Art. 41-44.
 13. De tornooiorganisator zorgt ervoor dat hij onmiddellijk over een volledige EHBO-tas kan beschikken.
 14. Alle officiële SQV-wedstrijden worden naar 3 winnende games gespeeld, volgens Point-a-Rally tot 11.
 15. De officiële bal erkend door de federatie is Dunlop Pro.
 16. Dames die zwanger zijn, mogen aan geen enkele officiële wedstrijden deelnemen.
 17. Jeugdspelers – 19 jaar die deelnemen aan een seniortornooi moeten een squashbril dragen.
 18. Met het oog op de naleving van het decreet inzake Gezond & Ethisch Sporten moeten de spelers die geneesmiddelen gebruiken persoonlijk of via hun begeleiders nagaan of deze geneesmiddelen worden gerangschikt hetzij bij de toegelaten, hetzij bij de verboden producten. Consulteer hiervoor uw geneesheer of apotheker. Spelers die medicatie gebruiken, melden dit vooraf aan de tornooileiding. Meer info op www.dopinglijn.be. De Vlaamse Gemeenschap kan steeds dopingcontroles uitvoeren. Het weigeren of ontwijken van een dopingcontrole wordt gelijkgesteld aan dopinggebruik.
Clubtornooien
 1. Alle aangesloten clubs moeten via het online inschrijvingsformulier een clubtornooi aanvragen. Volgende tornooien kunnen georganiseerd worden: PSA, A-tornooien, B-tornooien, C-tornooien, D-tornooien, D4/C4-tornooien, masters, dubbel/mix en juniortornooi (indien dit niet samenvalt met een erkend jeugdtornooi). Indien de club een PSA-tornooi organiseert, moet dit volgens de reglementering van PSA.
 2. Er kunnen tijdens het seizoen en rekening houdend met de reeds bestaande tornooikalender toernooien toegevoegd worden. Deze tornooien moeten aangevraagd worden een maand voor het organiseren van het tornooi.
 3. De kostprijs voor het organiseren van een clubtornooi is €150/tornooi. Een club mag maximum 2 erkende tornooien aanvragen.
 4. De club bepaalt het inschrijvingsgeld voor deelname aan het tornooi.
 5. Een speler kan deelnemen aan een clubtornooi als hij rechtmatig lid is van SQV, LFS of van een andere federatie erkend door de ESF/WSF. Niet-leden mogen niet deelnemen aan tornooien. Indien een club spelers aanvaardt die geen lid zijn van één van bovenvermelde federaties, ontvangt de club een boete per speler (zie bijlage overtredingen en sancties).
 6. Alle officiële SQV-clubtornooien tellen mee voor de individuele ranking van de speler.
 7. Indien de club in de loop van het seizoen zijn clubtornooi wenst te verplaatsen, of wanneer een club een extra tornooi wil organiseren, moet dit aangevraagd worden bij het SQV-secretariaat ten minste 1 maand op voorhand. De commissie sport zal zich buigen over deze aanvraag en hierover een uitspraak doen.
 8. Indien een erkend tornooi niet wordt georganiseerd, om welke reden ook, krijgt de organiserende club een boete (zie bijlage 6 overtredingen en sancties) en zal het tornooi volgend seizoen niet worden erkend.
 9. Dames kunnen deelnemen in een herenreeks:
  • indien ze ook ingeschreven zijn in een damesreeks
  • indien de damesreeks niet doorgaat
 10. De dames moeten hiervoor een mannenlidnummer aanvragen. Het damesklassement zal geassimileerd worden naar een herenklassement (zie bijlage 5 ranking).
 11. De opmaak van een clubtornooi in tornooiplanner verloopt als volgt:
  • De club maakt bij de start van het seizoen zijn TP-file aan en stuurt deze door naar SQV. Zodra de club zijn TP-file publiceert, is het tornooi zichtbaar op squashvlaanderen.toernooi.nl en kan er door de spelers ingeschreven worden.
  • De clubs zijn vrij om te kiezen of ze spelen in fields of in reeksen. Clubs laten dit aan het SQV-secretariaat weten als hun TP online komt.
  • Een dag na de closing date moet elke tornooiorganisator de TP-file van tornooiplanner naar het SQV-secretariaat sturen.
  • Het SQV-secretariaat deelt de spelers in fields/reeksen in.
  • Wanneer een club zijn TP-file bezorgt aan het SQV-secretariaat voor 10u ‘s morgens de dag na het sluiten van de inschrijvingen, kan de club hun TP-file terug verwachten tijdens de volgende werkdag. Indien een club hun TP-file vrijdagmiddag aan het secretariaat bezorgt, wordt deze teruggestuurd op maandagnamiddag.
  • De fields/tabellen worden opgemaakt in samenspraak met de clubs en volgens het tornooireglement.
  • De clubs kunnen hun wensen doorgeven bij het verzenden van hun TP-file. Het secretariaat tracht hiermee rekening te houden.
 12. Spelen in fields:
  • De tornooiorganisator maakt in tornooiplanner de categorieën heren en dames aan.
  • De categorie A speelt in een aparte field. Deze field moet aangevuld worden met B1-spelers. De spelers 1-4 worden geplaatst.
  • In één tabel mag er niet meer dan 4 klassementen bij de heren en 5 klassementen bij de dames verschil zijn tussen de hoogst en de laagst geklasseerde speler.
  • Indien er geen volle fields van 8 kunnen gevormd worden volgens het reglement, wordt er een beslissing genomen in overleg met de organisatie.
  • In overleg met de club wordt de grootte van de fields bepaald en wordt er gekozen voor een “plate” of het volledig uitspelen van de field.
  • Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
   1. de meeste gewonnen wedstrijden
   2. de meeste gewonnen games
   3. de meeste gewonnen punten
 13. Spelen in reeksen:
  • De tornooiorganisator maakt in tornooiplanner de reeksen van hun tornooi aan.Er kan gespeeld worden in reeks A, reeks B, reeks C, reeks C4 (dames), reeks D, reeks D4 (heren).
  • De spelers worden geplaatst volgens hun klassement van de laatst gepubliceerde ranking. In de reeks A worden de spelers 1-4 geplaatst.
  • Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
   1. de meeste gewonnen wedstrijden
   2. de meeste gewonnen games
   3. de meeste gewonnen punten
 14. De tornooiorganisator moet het tornooi afwerken met de doorgestuurde fields/reeksen. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, krijgt de club een boete (zie bijlage overtredingen en sancties).
 15. De organiserende club kan gesanctioneerd worden indien: (zie bijlage 6 overtredingen en sancties)
  • de resultaten niet volgens de vereiste normen werden meegedeeld
  • de resultaten niet binnen 3 dagen online staan via squashvlaanderen.toernooi.nl
  • inbreuk is gepleegd op de deelnemingsvoorwaarden
 16. Een speler ontvangt 20 punten wanneer hij/zij aan een tornooi deelneemt en het volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 17. Een speler die een forfait geeft bij het begin van een tornooi, kan niet meer deelnemen aan het verdere verloop van het tornooi.
 18. Een speler moet zich een kwartier voor aanvang van zijn wedstrijd melden bij de tornooileider. Indien een speler zich te laat meldt, beslist de tornooileider of de speler het tornooi mag aanvangen.
 19. Wanneer een speler forfait geeft na het opmaken van de fields/tabellen, verliest de speler de wedstrijd. Indien er geen attest binnen de week na verloop van het tornooi aan het secretariaat wordt bezorgd, volgt er een sanctie (zie bijlage 6 overtredingen en sancties)
 20. Een speler die een wedstrijd start en moet opgeven krijgt de verliespunten van die wedstrijd, een doktersattest is niet meer nodig.
 21. Jeugdspelers -19 jaar die deelnemen aan een seniortornooi moeten een squashbril dragen.
Vlaams kampioenschap senioren
 1. Het Vlaams kampioenschap wordt door SQV georganiseerd in het Vlaams Squashcentrum te Herentals.
 2. Het Vlaams kampioenschap vindt plaats tijdens de maand november. Er wordt gespeeld vanaf woensdag tot en met zondag. De laatste finale wordt op zondag gespeeld om 15 uur. In de week van dit kampioenschap wordt geen interclubcompetitie gehouden.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle SQV-leden met een Belgisch identiteitskaart of een Belgische verblijfsvergunning en voor de categorieën A, B, C, D, D4/C4 en masters. Dames mogen niet deelnemen bij de heren. Er moet gespeeld worden in de reeks van je laatst gepubliceerde klassement.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 16. Wanneer een speler ook deelneemt bij de masters bedraagt het inschrijvingsgeld €20.
 5. De laatst gepubliceerde ranking wordt gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 6. De commissie topsport zal voor elke reeks de reekshoofden 1 tot en met 4 aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst: 5-6; 7-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64. Wanneer de spelers in groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaatsen door lottrekking bepaald.
 7. De tabellen worden hermaakt wanneer 1 van de top 4 spelers zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17 uur uitschrijft.
 8. De top 8 bij de A-spelers wordt uitgespeeld.
 9. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate.
 10. Vanaf de kwartfinale in de A-reeks moet de tornooileider zich houden aan een minimumtijd van 4 uur tussen de starturen van 2 wedstrijden.
 11. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
 12. Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
 13. Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 14. Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard.
 15. Als er een reeks niet doorgaat omwille van één inschrijving, dan krijgt de speler de titel en de prijs, maar geen deelnamepunten. Inschrijvingsgeld moet niet betaald worden. Indien je met twee in een reeks zit en de tegenstander geeft forfait dan worden er ook geen deelnamepunten toegekend.
 16. Jeugdspelers -19 jaar die deelnemen aan een seniortornooi moeten een squashbril dragen.
Vlaams kampioenschap junioren
 1. Het Vlaams kampioenschap voor junioren wordt jaarlijks in één van onze aangesloten clubs gespeeld. De clubs kunnen bij de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen een bod doen per aangetekende brief aan het secretariaat vóór 1 augustus: Squash Vlaanderen – Vlaams kampioenschap junioren, t.a.v. Kim Hannes, Vorselaarsebaan 62, 2200 Herentals.
 2. Het bod moet minimum € 1000 bedragen, zoniet wordt het kampioenschap in het Vlaams Squashcentrum in Herentals georganiseerd. De hoogst biedende club krijgt het kampioenschap toegewezen.
 3. Het Vlaams kampioenschap vindt plaats tijdens de maand oktober. Er wordt gespeeld vanaf vrijdag tot en met zondag. In de week van dit kampioenschap wordt geen interclubcompetitie gehouden.
 4. Dit kampioenschap staat open voor alle SQV-leden met een Belgisch identiteitskaart of kids-ID en voor de categorieën -11, -13, -15, -17, -19 en -23. Meisjes mogen niet deelnemen bij de jongens. Er moet gespeeld worden in je leeftijdscategorie. Voor de leeftijdsbepaling wordt de datum van de finale genomen.
 5. Het inschrijvingsgeld bedraagt €16 per speler. Aangezien het inschrijvingsgeld voor de club is, moet er een clubverantwoordelijke aanwezig zijn aan de tornooitafel.
 6. SQV zorgt voor de inschrijvingen, maakt de tabellen, doet de organisatie ter plaatse en is verantwoordelijk voor de nazorg. Referees en bekers/medailles zijn voor de rekening van SQV.
 7. De organiserende club moet alle terreinen ter beschikking (minimum 4) stellen gedurende de hele duur van het tornooi.
 8. De organiserende club voorziet maaltijden en drank voor de organisatie ter plaatse en doet een receptie na de prijsuitreiking.
 9. De laatst gepubliceerde ranking wordt gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 10. Er wordt gespeeld voor alle plaatsen in alle leeftijdscategorieën.
 11. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 12. Een speler ontvangt 8 punten wanneer hij/zij deelneemt aan een Vlaams kampioenschap junioren en het volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard.
 13. Het dragen van een squashbril is verplicht.
Belgisch kampioenschap junioren

Alle Belgische kampioenschappen zullen afwisselend door Squash Vlaanderen en Ligue Francophone de Squash worden georganiseerd volgens Art. 15 van het Huishoudelijk Reglement van de Squash Belgium.

 1. Het Belgisch kampioenschap junioren wordt door de SQV georganiseerd (onpare jaren) in het Vlaams Squashcentrum te Herentals.
 2. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door de Raad van Bestuur van de Squash Belgium. De halve finales worden op zaterdag gespeeld en de finales op zondag om 14u (meisjes) en 15u (jongens). In de week van dit kampioenschap wordt geen interclubcompetitie gehouden.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers (SQV/LFS) met een Belgisch identiteitskaart of kids-ID en voor de categorieën -11, -13, -15, -17, -19 en -23 en die niet zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen. Meisjes mogen niet deelnemen bij de jongens. Er moet gespeeld worden in je leeftijdscategorie. Voor de leeftijdsbepaling wordt de datum van de finale genomen.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt €16.
 5. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 6. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard.
 7. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 8. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden bekrachtigd door       de Raad van Bestuur in september/oktober.
 9. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64.  Wanneer de spelers in groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.
 10. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld.
 11. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi voorafgaat gepubliceerd worden
 12. Na het publiceren van de tabellen worden geen wijzigingen meer toegestaan.  Enkel wanneer een geplaatste speler (top 4/8 draw, top 8/16 draw en top 16/32 draw) zich schriftelijk en voor donderdag in de week die het tornooi voorafgaat bij het secretariaat van de SB uitschrijft, wordt de tabel door de nationale coaching staff herwerkt. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft.
 13. Bij de junioren wordt er in alle reeksen voor alle plaatsen gespeeld. Wanneer dit door gebrek aan courts en tijd niet in de planning past, moet top 8 worden uitgespeeld.
 14. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar enkel voor de eerste wedstrijd van de speler.
 15. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 16. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de wedstrijd te spelen.
 17. Een speler ontvangt 8 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 18. Voor de halve finales en finales junioren categorie -19 en -23 kan het 3-refereesysteem toegepast worden. Als de club niet over een exhibitiecourt beschikt worden er voor de hierboven vermelde categorieën een officiële referee en marker aangeduid.
 19. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. De BSF ontwerpt een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De speler en de club krijgen een brief over de schorsing.
Belgisch kampioenschap senioren

Alle Belgische kampioenschappen zullen afwisselend door Squash Vlaanderen en Ligue Francophone de Squash worden georganiseerd volgens Art. 15 van het Huishoudelijk Reglement van Squash Belgium.

 1. Het Belgisch kampioenschap senioren wordt door de SQV georganiseerd (pare jaren) in het Vlaams Squashcentrum te Herentals.
 2. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van Squash Belgium. De halve finales worden op zaterdag gespeeld en de finales op zondag om 14u (dames A) en 15u (heren A). In de week van dit kampioenschap wordt geen interclubcompetitie of clubtornooi gehouden.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers (SQV/LFS) met een Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën A, B, C, D, D4/C4. De spelers mogen niet onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen. Dames mogen niet deelnemen bij de heren. Er moet gespeeld worden in de reeks van je laatst gepubliceerde klassement. Spelers vanaf 12 jaar mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap voor senioren.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 16.
 5. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard.
 6. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 7. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden bekrachtigd door het bestuursorgaan in september/oktober.
 8. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64.  Wanneer de spelers in groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.
 9. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld. De beslissing wordt genomen door de afgevaardigden van beide liga’s.
 10. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi voorafgaat gepubliceerd worden.
 11. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft.
 12. De top 8 bij de A-spelers wordt uitgespeeld.
 13. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate.
 14. Vanaf de kwartfinale in de A-reeks moet de tornooileider zich houden aan een minimumtijd van 4 uur tussen de starturen van 2 wedstrijden.
 15. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar enkel voor de eerste wedstrijd van de speler.
 16. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 17. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de wedstrijd te spelen
 18. Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 19. Voor de halve finales en finales van de heren en dames A kan het 3-refereesysteem toegepast worden. Als de club niet over een exhibitiecourt beschikt, wordt er een officiële referee en marker aangeduid.
 20. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. SB ontwerpt een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De speler en de club krijgen een brief over de schorsing.
Belgisch kampioenschap masters
 1. Het Belgisch kampioenschap masters wordt door SQV georganiseerd (pare jaren) in het Vlaams Squashcentrum te Herentals of in een door SQV toegewezen club.
 2. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van Squash Belgium.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers die lid zijn van SQV of LFS, met een Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën 35-39, 40-44, 45-49, 50+, tenzij het bestuursorgaan conform art. 11 van het huishoudelijk reglement van SB anders beslist. De spelers mogen niet onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen. Dames mogen niet deelnemen bij de heren. Er moet gespeeld worden in je leeftijdscategorie. Voor de leeftijdsbepaling wordt de datum van de finale genomen.
 4. Het inschrijvingsgeld voor de masters bedraagt € 16.
 5. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard.
 6. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 7. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden bekrachtigd door het bestuursorgaan in september/oktober.
 8. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64.  Wanneer de spelers in groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.
 9. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld. Indien er in een categorie minder dan 4 spelers ingeschreven zijn, worden die in de categorie met de jongere masters geplaatst. De beslissing wordt genomen door de afgevaardigden van beide liga’s.
 10. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi voorafgaat gepubliceerd worden.
 11. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft.
 12. Er wordt gespeeld voor alle plaatsen.
 13. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate.
 14. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar enkel voor de eerste wedstrijd van de speler.
 15. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 16. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de wedstrijd te spelen.
 17. Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 18. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. SB ontwerpt een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De speler en de club krijgen een brief over de schorsing.
Belgisch kampioenschap dubbel
 1. Het Belgisch kampioenschap dubbel wordt door de SQV georganiseerd (pare jaren) in het Vlaams Squashcentrum te Herentals of in een door SQV toegewezen club.
 2. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van Squash Belgium.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers die lid zijn van SQV of LFS, met een Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën heren dubbel, dames dubbel, mixed dubbel, tenzij het bestuursorgaan conform art. 11 van het huishoudelijk reglement van SB anders beslist. De spelers mogen niet onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen. Spelers vanaf 12 jaar mogen  deelnemen aan het Belgisch kampioenschap dubbel.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt €5 per koppel.
 5. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard.
 6. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 7. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld. Indien er in een categorie minder dan 4 spelers ingeschreven zijn, kunnen er categorieën samengevoegd worden.
 8. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi voorafgaat gepubliceerd worden.
 9. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 koppels zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft.
 10. Er wordt gespeeld voor alle plaatsen.
 11. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate.
 12. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar enkel voor de eerste wedstrijd van de speler.
 13. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 14. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de wedstrijd te spelen.
 15. Het dubbeltornooi wordt niet in rekening gebracht voor de individuele punten van de speler.
 16. De spelers worden geacht om onderling te reffen.
Provinciale kampioenschappen
 1. Het provinciaal kampioenschap wordt door de provinciale comités georganiseerd in een door hen aangeduid centrum.
 2. Het provinciaal kampioenschap vindt plaats tijdens de maand september/oktober. De provincie is vrij om de einddatum van het tornooi te bepalen (zaterdag of zondag). In de week van dit kampioenschap wordt er geen interclubcompetitie gespeeld.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle SQV-leden met een Belgisch identiteitskaart, Belgische verblijfsvergunningof kids-ID en voor de categorieën A, B, C, C4, D, D4, masters, – 11, – 13, – 15, – 17, – 19, – 23. Dames/meisjes mogen niet deelnemen bij de heren/jongens. Er moet gespeeld worden in de reeks van je laatst gepubliceerd klassement of in je leeftijdscategorie. Voor de leeftijdsbepaling wordt de datum van de finale genomen.
 4. De spelers hebben de volgende keuze: ofwel in de provincie waar ze wonen, ofwel in de provincie van de club waarbij de speler aangesloten is. Een speler mag slechts in één provincie deelnemen.
 5. Het inschrijvingsgeld bedraagt €10.
 6. De provincie ontvangt een licentie tornooiplanner van SQV. Het provinciaal comité maakt het tornooi tijdig aan in toernooiplanner zodat de spelers zich online kunnen inschrijven.
 7. De laatst gepubliceerde ranking wordt gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 8. De eerste 4 spelers in de A-tabel bij de heren en de dames worden geplaatst volgens sterkte.
 9. De tabellen worden hermaakt wanneer 1 van de top 4 spelers zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u uitschrijft.
 10. Vanaf de kwartfinale in de reeks van de A-spelers moet de tornooileider zich houden aan een minimumtijd van 4 uur tussen de starturen van 2 wedstrijden.
 11. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 12. Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt bij de senioren en het tornooi volledig afwerkt. Een jeugdspeler ontvangt 8 punten wanneer hij/zij deelneemt bij de junioren. Een juniorspeler die zowel bij de junioren als bij de senioren meespeelt krijgt 40 deelnamepunten voor de senioren en 8 punten voor de junioren. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 13. Als er een reeks niet doorgaat omwille van één inschrijving, dan krijgt de speler de titel en de prijs, maar geen deelnamepunten. Inschrijvingsgeld moet niet betaald worden. Indien je met twee in een reeks zit en de tegenstander geeft forfait dan worden er ook geen deelnamepunten toegekend.
 14. Het dragen van een squashbril voor jeugdspelers is verplicht. Jeugdspelers -19 jaar die deelnemen aan een seniortornooi moeten ook een squashbril dragen.
Dunlopcircuit
 1. Dunlopcircuit bestaat uit een reeks jeugdtornooien georganiseerd door SQV.
 2. SQV maakt promotie, verzamelt de inschrijvingen, maakt de tabellen en de planning, verzorgt de ranking na ieder tornooi en zorgt voor de prijzen.
 3. Voorwaarden voor de clubs voor het organiseren van een Dunloptornooi:
  • De kostprijs voor het organiseren van een Dunloptornooi is €300. Het bestuursorgaan bepaalt de tarieven voor de organisatie van een Dunloptornooi.
  • De clubs behouden het inschrijvingsgeld van de spelers.
  • De club stelt alle terreinen ter beschikking tijdens het tornooi.
  • De club voorziet eten en drinken voor het Dunlopteam ter plaatse.
  • De club voorziet 1 verantwoordelijke die het hele tornooi aanwezig is om te helpen aan de tornooitafel.
 4. De tornooien zijn verspreid over Vlaanderen. Iedere club kan een aanvraag indienen voor het organiseren van een Dunloptornooi via het online inschrijvingsformulier. Hier kunnen er 2 voorkeursdata doorgegeven worden. Aan de hand van deze data maakt SQV de kalender op. De kalender wordt aan het begin van het seizoen bekendgemaakt.
 5. De tornooien staan open voor alle spelers die rechtmatig lid zijn van SQV, LFS of van een andere federatie erkend door de ESF/WSF en die de leeftijd van 23 jaar nog niet bereikt hebben op 1 september van het huidige seizoen.
 6. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 13 per tornooi.
 7. De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag voorafgaand aan het tornooi. De tabellen en het speelschema worden op donderdag gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om hun startuur online na te kijken. Late inschrijvingen worden niet aanvaard. 
 8. Een Dunloptornooi wordt bij voorkeur op één dag gespeeld, tenzij het tornooi doorgaat in een club met 3 of 4 courts en afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De organisator heeft het recht om vooraf te beslissen om met een ‘best of 3’ in plaats van ‘best of 5’ systeem te spelen.
 9. Er zijn 2 verschillende reeksen waarvoor spelers kunnen inschrijven: blauwe bal voor de beginnende jeugdspelers en dubbel geel voor alle spelers.
 10. Inschrijvingen gebeuren individueel via squashvlaanderen.toernooi.nl of in groep via een XLS-file voor de uiterste inschrijvingsdatum.
 11. Jongens en meisjes van verschillende regio’s spelen in dezelfde reeksen.
 12. De laatst gepubliceerde ranking wordt gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 13. De organisator heeft de vrijheid om indien nodig af te wijken van volledig gevulde fields van 8 spelers en 3 wedstrijden per speler als dit het spelersniveau ten goede komt en er hierdoor gelijkwaardigere matchen ontstaan om zo het spelplezier te verhogen. De meisjes zullen bij de jongens spelen. Meisjes worden geassimileerd volgens de regels van de commissie sport naar een jongensranking. We behouden een algemene ranking en ook een ranking per leeftijdscategorie meisjes en jongens.
 14. Alle plaatsen worden uitgespeeld. Er wordt altijd getracht iedere deelnemer 3 matchen te geven.
 15. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 16. De Dunloporganisatie kan men steeds bereiken via de club waar het tornooi plaatsvindt. Spelers dienen zich steeds aan te melden aan de tornooitafel bij aankomst.
 17. De tornooileiding bepaalt wie welke wedstrijd arbitreert. Bij weigering kan worden beslist twee strafpunten toe te kennen in het rankingsysteem. Bij herhaling kan worden beslist de speler geen rankingpunten toe te kennen voor het gespeelde tornooi.
 18. Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
  • de meeste gewonnen wedstrijden
  • de meeste gewonnen games
  • de meeste gewonnen punten
 19. Tijdens de Dunlopfinale is er een officiële prijsuitreiking.
 20. Na elk tornooi wordt er een rangschikking gemaakt. Alle spelers die deelnemen aan een tornooi worden opgenomen in het rankingsysteem. Het rankingsysteem is gebaseerd op een combinatie van de individuele prestaties van elke speler en het aantal deelnames. Alle spelers, ongeacht leeftijd of niveau, vallen onder dezelfde categorie en maken kans om een waardebon te winnen. Een geldbedrag zal in waardebonnen verdeeld worden onder de spelers op basis van de eindranking.
 21. Op elk Dunloptornooi kunnen de deelnemers Dunlop waardebonnen winnen:
  • 1ste plaats = 15 euro
  • 2de plaats = 10 euro
  • plate winnaar = 8 euro
 22. Met deze bonnen kunnen de spelers in januari artikelen bestellen.
 23. Op het einde van het tornooicircuit worden er 2 awards uitgedeeld:
  • Dunlopspeler van het seizoen: om hiervoor in aanmerking te komen moet een speler/speelster aan minstens vier tornooien van het circuit hebben deelgenomen vóór de finale. De criteria waarop beoordeeld wordt zijn: correct en sportief gedrag, een goed squashniveau en een beloftevolle speler. (zie hieronder)
  • Fair Play Award: deze prijs wordt uitgereikt op basis van het gedrag van de speler, zowel op als naast het terrein.
 24. De gespeelde wedstrijden tellen mee voor de individuele ranking.
 25. Een speler ontvangt 4 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 26. Een speler/speelster die niet komt opdagen voor een wedstrijd krijgt vijf strafpunten voor de dunloprangschikking. Enkel indien de organisatie op voorhand verwittigd wordt, worden er geen strafpunten toegekend. Een speler die een forfait geeft bij het begin van een tornooi, kan niet meer deelnemen aan het verdere verloop van het tornooi.
 27. Indien een speler/speelster een forfait geeft tijdens het Dunloptornooi en er binnen de week geen doktersattest wordt bezorgd aan het secretariaat, verliest deze speler/speelster 10 punten. Bij forfait dient de speler tijdig de organisatie te verwittigen via het telefoonnummer van de organiserende club.
 28. Het dragen van een squashbril is verplicht voor spelers -19 jaar.

Aanvullende regels voor de reeks met ‘blauwe bal’

 • De spelers krijgen 2 opslagkansen.
 • De shortlijn wordt 1 meter voorwaarts verplaatst. Hierdoor wordt de zone waarin een geldige opslag botst vergroot.
 • Tijdens de wedstrijd mag er één begeleider op de court om de score bij te houden, uitleg te geven, te helpen en verdere ondersteuning te bieden waar nodig. De begeleider gedraagt zich onpartijdig en geeft op geen enkele wijze fysieke ondersteuning.
 • Deze reeks is enkel toegankelijk voor spelers met minder dan 50 rankingpunten. Spelers met meer dan 50 rankingpunten worden automatisch doorgeschoven naar de reeks ‘dubbel geel’.
 • De winnaar van een reeks ‘blauwe bal’ met meer dan 6 spelers wordt in het volgende tornooi automatisch doorgeschoven naar de reeks ‘dubbel geel’.

Rankingsysteem

Alle spelers die éénmaal deelnemen aan een tornooi uit het Dunlopcircuit voor jeugdspelers worden opgenomen in het rankingsysteem. Het rankingsysteem is gebaseerd op een combinatie van de individuele prestaties van elke speler en het aantal deelnames. Alle spelers, ongeacht leeftijd of niveau vallen onder dezelfde categorie en maken kans om een waardebon te winnen.

Field van 7-8 spelers Field van 5-6 spelers Poule met 4 spelers Poule met 3 spelers
1ste plaats: 6 punten 1ste plaats: 6 punten 1ste plaats: 6 punten 1ste plaats: 6 punten
2de plaats: 5 punten 2de plaats: 5 punten 2de plaats: 4 punten 2de plaats: 3 punten
3de plaats: 4 punten 3de plaats: 4 punten 3de plaats: 2 punten 3de plaats: 1 punten
4de plaats: 3 punten 4de plaats: 3 punten 4de plaats: 1 punten
5de plaats: 2 punten 5de plaats: 2 punten
6de-8ste plaats: 1 punt 6de plaats: 1 punt

Spelers die deelnemen aan minstens 5 tornooien krijgen 6 extra punten in het eindklassement.

De speler met het meeste aantal punten na de finaledag op het einde van het seizoen is de winnaar van het Dunlopcircuit en krijgt de meest waardevolle waardebon.

Regels dubbelspel

Het dubbelspel wordt gespeeld volgens de regels van de laatste versie van de ‘Rules of the international doubles game’. Deze kan je in zijn geheel nalezen op de site van de Wereld Squash Federatie (www.squash.org) 

 1. The game
  Dubbel wordt gespeeld tussen 2 teams. Elk team bestaat uit 2 spelers.
 2. The scoring
  • Het team dat een rally wint, scoort een punt. Wanneer het team van de serveerder de rally wint, behoudt de serveerder de service. Wanneer het team van de ontvanger de rally wint, gaat de service naar het andere team.
  • Elke game gaat tot 11 punten, ook wanneer de score van 10-10 bereikt is.
  • Een wedstrijd wordt normaal gezien gespeeld naar ‘best of 5 games’, maar kan ook naar ‘best of 3 games’ gespeeld worden.
 3. Officials
  • Een wedstrijd moet normaal geleid worden door een Marker en een Referee. Beiden moeten de score bijhouden, welke speler serveert, de juiste servicebox, de volgorde van serveren en welke speler de service ontvangt van welke kant.
  • Als er maar één official is, dan is deze zowel Marker als Referee.
  • De Referee maakt beslissingen en deze zijn definitief.
 4. The warm-up
  De opwarming voor aanvang van de wedstrijd duurt 5 minuten. Elk team warmt apart op (na elkaar) gedurende 2.5 minuten. De keuze om als eerste op te warmen wordt door het draaien van een racket bepaald (toss).
 5. The serve
  • Het team dat de toss wint, begint met serveren.
  • Bij de start van de wedstrijd moet elk team aangeven wie de eerste en de tweede serveerder is. Dit mag niet veranderd worden tijdens de wedstrijd.
  • De eerste serveerder van het team dat de toss won, begint met serveren. Deze speler blijft aan service tot zijn team een rally verliest. Het serverende team wordt dan het ontvangende team.
  • De eerste serveerder van het serverende team behoudt de service tot zijn team de rally verliest.
  • Het proces wordt dan herhaald voor de tweede serveerders van de teams.
  • Aan het begin van elke volgende game serveert het team dat de vorige game won als eerste.
  • Aan het begin van elke game en na elke wissel van serveerder, kiest de serveerder van welke servicebox hij gaat serveren. Zolang de serveerder de service behoudt, serveert hij van afwisselende serviceboxen.
  • Aan het begin van elke game moet elk team aangeven wie van zijn spelers de service aan de linkerkant zal ontvangen en wie van de spelers de service aan de rechterkant zal ontvangen. Dit mag niet gewijzigd worden tijdens de game. Partners mogen dit wijzigen aan het begin van elke game. Dit moet duidelijk gemaakt worden aan de referee en de tegenstanders.
  • Indien de rally eindigt met een let, moet de serveerder opnieuw serveren uit dezelfde servicebox.
 6. The play
  De teams spelen de bal afwisselend terug zolang de rally duurt.
 7. Interval
  90 seconden is toegelaten tussen het einde van de warm-up en de start van de eerste game EN tussen elke game.
 8. Interference
  Beide tegenstanders moeten alle moeite doen om de speler de vrijheid te geven in een directe lijn naar de bal toe te gaan en de bal te spelen (achterzwaai, slag en uitzwaai). Dezelfde regels als bij het enkelspel over ‘hinderen’ worden door de Referee gehanteerd bij de beslissingen over het toekennen van no let, let of stroke, met uitzondering van het geval dat de speler de tegenstander (of iets dat hij draagt of aan heeft) met de bal raakt wanneer deze bal direct naar de voormuur zou gegaan zijn (zie 9).
 9. Ball hitting player
  Wanneer een correct geslagen bal van een speler een tegenstander (of iets dat hij draagt of aan heeft) raakt, stopt de rally en

   

  • Wordt een let gegeven als de bal de voormuur gehaald zou hebben
  • Of verliest het team van de speler het punt als de bal de voormuur niet gehaald zou hebben.
  • Indien de bal van de speler aan slag zijn partner raakt dan is er geen let toegestaan. Het andere team wint dan de rally.
 10. The ball
  • Als de bal stuk gaat tijdens een rally dan wordt er een let gespeeld.
  • Wanneer de bal door een andere bal vervangen wordt, of tijdens een aanzienlijk lange onderbreking van de wedstrijd, mag de bal door de spelers worden warm geslagen.
  • De bal moet steeds op de court blijven. ‘Dubbelspel’ kan een gevaarlijk spel worden wanneer het gespeeld wordt door minder ervaren spelers. De beschikbare ruimte op de baan is aanzienlijk minder met 4 spelers dan met de gebruikelijke 2 spelers. Ben je bang om één van de spelers me de bal of je racket te raken, aarzel dan niet en vraag een ‘let’. Het is verplicht om tijdens het dubbelspel een squashbril te dragen!
Europese tornooien, EK/WK
 1. Dit reglement is bedoeld voor alle spelers die deelnemen aan een Europees tornooi en/of deel uitmaken van een selectie. Deze regels zullen toelaten dat de spelers en de juniorcoach op een blijvende en efficiënte manier kunnen samenwerken.
 2. Alle inschrijvingen voor de ESF-tornooien gebeuren via het SQV-secretariaat. Inschrijvingen mogen enkel gedaan worden door nationale federaties, lid van de ESF.
 3. Voor de tornooien van het Europese juniorcircuit betaalt SQV het inschrijvingsgeld en/of package aan het organiserende land. SQV rekent op haar beurt de kosten door aan de deelnemers. Het bedrag moet steeds voor de start van het tornooi aan SQV betaald worden. Voor Europese teamevents betaalt SQV de inschrijvingskosten, packages, vervoer voor de geselecteerde spelers en de kosten van de coach.
 4. Elke deelnemer zal steeds een goed gedrag vertonen, zowel op als buiten de squashbaan. Zijn houding moet correct zijn en mag nooit schade berokkenen aan de reputatie van het squash in Vlaanderen en aan het squash in het algemeen.
 5. De speler moet elke blessure, ziekte of gebruik van geneesmiddelen melden aan zijn coach of begeleider. Indien geen van beiden aanwezig zijn, meldt de speler dit aan de tornooileiding.
 6. Roken, drinken van alcoholische dranken en drugs gebruiken is niet toegestaan tijdens tornooien, trainingen en stages. De coach, assistent of verantwoordelijke van de SQV zal hiertegen onmiddellijk optreden en rapporteren aan het SQV-secretariaat.
 7. Bij het verlaten van een hotel of squashclub moeten alle rekeningen worden betaald. Onbetaalde rekeningen worden doorgestuurd naar het persoonlijk adres van de speler.
 8. Bij het verlaten van de kamer zal de coach of begeleider de kamer nakijken. Bij eventuele schade zullen de kosten door de betrokkene worden betaald.
 9. Elke speler, ook wanneer hij/zij niet tot de selectie behoort, kan wanneer ook een beroep doen op de coach en/of de begeleider om samen eventuele problemen op te lossen.
 10. Elke squashspeler met de Belgische nationaliteit komt in aanmerking voor een selectie voor een EK of WK.
 11. De geselecteerde is verplicht zich voor te bereiden op het evenement waarvoor hij/zij is geselecteerd en is verplicht deel te nemen aan algemene en/of sportspecifieke (medische) controles of testen. Van alle deelnemers wordt 100 % inzet en overgave verwacht.
 12. Een speler die deel uitmaakt van een selectie komt tijdens de voorbereidingen en het evenement volledig onder de verantwoordelijkheid van de coach of assistent coach. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de coach.
 13. De geselecteerde spelers moeten zich steeds beschikbaar stellen voor nationale trainingen en stages. De geselecteerde zal ermee rekening houden dat de inzet en de motivatie belangrijk zijn voor de team spirit en dat beide medebepalend zijn om in aanmerking te komen voor een team/selectie.
 14. Iedere geselecteerde speler moet de kledij dragen die de federatie voor dat evenement voorziet. Hij/zij zal hiermee rekening houden bij het afsluiten van zijn/haar persoonlijke sponsorcontracten.
 15. In geval van overtreding van dit reglement en/of klachten van derden zullen de commissie jeugd en de disciplinaire commissie de materie behandelen en een eventuele sanctie uitspreken. Zowel de speler, de ouders (voor spelers -18 jaar) als de coach zullen op de hoogte worden gesteld van de uitspraak.
 16. Voor de selectieprocedure voor de nationale ploegen verwijzen we naar art. 20 van het huishoudelijk reglement van Squash Belgium.
 17. Alle spelers die geselecteerd worden voor een evenement zijn verplicht om de “code of conduct” te tekenen op het moment van selectie. Zonder “ondertekende” code of conduct kan de speler niet in de selectie opgenomen worden. Bij niet-naleving kan de commissie topsport beslissen om de speler uit de selectie te verwijderen en tijdens een evenement huiswaarts te sturen op diens kosten.