Ranking

Club zoeken

Ranking

Bekijk de rankingsystemen voor dames/heren of meisjes/jongens.
Je kan ook zoeken op speler.

Rankingsysteem Dames/Heren

Vijfmaal per jaar zal SQV een ranking publiceren. De nieuwe ranking komt online eind oktober, eind december, eind februari, eind april en op het einde van het seizoen. De eindeseizoensranking wordt gebruikt voor de opmaak van de interclublijsten. De ranking van december wordt gebruikt om tijdens de winterstop de interclublijsten (uitgezonderd eredivisie en masters) aan te passen. Voor het opmaken van de tabellen van de tornooien moet steeds de laatste gepubliceerde ranking gebruikt worden. SQV-spelers die deelnemen aan LFS-tornooien kunnen punten verdienen/verliezen voor hun individuele ranking. Alle spelers die minstens 1 officiële wedstrijd gespeeld hebben, worden opgenomen in de ranking. Bij de heren komt dit overeen met een D4-klassement, bij de dames een C4-klassement. Klachten aangaande de individuele ranking van een speler moeten schriftelijk gebeuren naar het SQV-secretariaat.

Puntenverdeling ranking winst/verlies van een wedstrijd:

Bij winst:
3, 4 klassementen hoger: + 100 punten
2 klassementen hoger: + 75 punten
1 klassement hoger: + 50 punten
Zelfde klassement: + 25 punten
1 klassement lager: + 10 punten
2 klassementen lager: + 5 punten
3, 4 klassementen lager: + 5 punten

Bij verlies:
3, 4 klassementen hoger: 0 punten
2 klassementen hoger: 0 punten
1 klassement hoger: 0 punten
Zelfde klassement: – 25 punten
1 klassement lager: – 50 punten
2 klassementen lager: – 75 punten
3, 4 klassementen lager: – 100 punten

Extra rankingpunten worden toegekend als een speler een tornooi volledig afwerkt:

Clubtornooi: 20 rankingpunten
Provinciaal kampioenschap: 40 rankingpunten
Vlaams kampioenschap: 40 rankingpunten
Belgisch kampioenschap: 40 rankingpunten
Belgisch Studentenkampioenschap: 40 rankingpunten

Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.

Wat bij een forfait van een wedstrijd?
Alle forfaits moeten door de tornooiorganisator worden doorgegeven aan de SQV.

De wedstrijd wordt verrekend met de tegenstander als winnaar, de tegenstander ontvangt hiervoor geen individuele rankingpunten. De speler die forfait geeft, verliest 100 punten voor zijn individuele ranking indien er geen doktersattest binnen 1 week na het verloop van het tornooi aan het secretariaat wordt bezorgd. Bij een tweede forfait zonder doktersattest volgt een sanctie (zie bijlage 6 overtredingen en sancties). De speler en club worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Wanneer een speler forfait geeft tijdens de wedstrijd moet hij geen doktersattest binnen brengen. De speler verliest de punten van de wedstrijd (zie verdeling verlies wedstrijden), maar geen 100 strafpunten

Wanneer tijdens een wedstrijd een blessure het gevolg is van onopzettelijk optreden van één van beide spelers en de geblesseerde speler de wedstrijd niet kan hervatten, wordt de wedstrijd toegekend aan de geblesseerde speler. Er worden voor deze wedstrijd geen persoonlijke rankingpunten toegekend, noch winstpunten, noch verliespunten.

Indien een speler 1 seizoen niet heeft gespeeld, verliest hij/zij op het einde van het seizoen:

Bij de heren: 375 punten (of één klassement)
Bij de dames: 250 punten (of één klassement)
Ieder seizoen dat een speler niet speelt verliest men 375 (heren) of 250 (dames) punten.
Heren vanaf een D3-klassement en dames vanaf C3-klassement verliezen geen punten op het einde van het seizoen indien ze 1 of meerdere jaren niet gespeeld hebben.

Dit geldt niet voor buitenlandse spelers. Als zij na enkele jaren afwezigheid weer in onze competitie verschijnen, worden zij opnieuw geassimileerd.

Onder assimilatie wordt verstaan dat aan een speler een “nieuw” en hoger klassement wordt toegekend op basis van zijn reële sterkte en niet op basis van zijn huidige klassement dat een daling meemaakte als gevolg van het niet deelnemen aan officiële wedstrijden.

Assimilatie Belgische spelers: een speler die lid geweest is en minimum 1 seizoen geen officiële wedstrijd gespeeld heeft, moet daarna geassimileerd worden en hoeft dus niet op een gedaald klassement te starten indien de punten niet overeenstemmen met de reële sterkte. De assimilatie moet gebeuren voor de eerste officiële wedstrijd van de betrokken speler. Indien achteraf blijkt dat er een sterke speler niet geassimileerd is, dan verliezen de gedupeerden hun punten niet en krijgt de club een boete (zie bijlage 6 overtredingen en sancties). Indien nodig, kan de commissie sport op ieder moment een speler assimileren.

Assimilatie buitenlandse spelers: een nieuwe buitenlandse speler die nog geen SQV-klassement heeft en die in de SQV-competitie wil aantreden, moet vóór 20 juni een aanvraag indienen. De commissie sport zal dit klassement herzien volgens de uitslagen van de betrokken speler. De aansluiting van een buitenlandse speler die nog niet voor een SQV-club heeft gespeeld, is geldig wanneer het secretariaat in het bezit is van een kopie van zijn/haar identiteitskaart.

Assimilatie voor dames die deelnemen aan de provinciale competitie of aan tornooien

Dames 1 tot 4: B2 bij de heren
Dames tot A1: B3 bij de heren
Dames  A1: C1 bij de heren
Dames A2: C2 bij de heren
Dames A3: C3 bij de heren
Dames B1: D1 bij de heren
Dames B2: D2 bij de heren
Dames B3: D3 bij de heren
Dames vanaf C1: D4 bij de heren

Wanneer dames deelnemen bij de heren wordt hun klassement geassimileerd naar een herenklassement. Dames die deelnemen bij de heren ontvangen een bijkomend competitienummer. Ze verschijnen bij de volgende publicatie van de ranking ook bij de heren. Punten verdiend door dames in herentornooien, worden enkel mee verrekend in de herenranking.

Barema’s klassementen (.jpg)

Rankingsysteem Meisjes/Jongens

Vijfmaal per jaar zal SQV een juniorranking publiceren. De nieuwe ranking komt online in oktober, december, februari, april en op het einde van het seizoen. Voor het opmaken van de tabellen van de juniortornooien moet steeds de laatste gepubliceerde ranking gebruikt worden. Voor jeugdspelers wordt er een aparte jeugdranking gepubliceerd. Deze wordt gefilterd uit de ranking van de volwassenen. De hoogst geklasseerde jeugdspeler op de seniorranking wordt nummer 1 op de jeugdranking met hetzelfde aantal punten. De principes en reglementen zijn gelijkaardig aan de ranking voor volwassenen met volgende verschillen:

SQV-spelers die deelnemen aan LFS-tornooien kunnen punten verdienen/verliezen voor hun individuele ranking. Alle spelers die minstens 1 officiële wedstrijd gespeeld hebben, worden opgenomen in de ranking. Bij de jongens komt dit overeen met een J5-klassement, bij de meisjes een M5-klassement. Klachten aangaande de individuele ranking van een speler moeten schriftelijk gebeuren naar het SQV-secretariaat.

Puntenverdeling ranking winst/verlies van een wedstrijd:

Bij winst:
3, 4 klassementen hoger: + 20 punten
2 klassementen hoger: + 15 punten
1 klassement hoger: + 10 punten
Zelfde klassement: + 5 punten
1 klassement lager: + 2 punten
2 klassementen lager: + 1 punt
3, 4 klassementen lager: 1 punt

Bij verlies:
3, 4 klassementen hoger: 0 punten
2 klassementen hoger: 0 punten
1 klassement hoger: 0 punten
Zelfde klassement: – 5 punten
1 klassement lager: – 10 punten
2 klassementen lager: – 15 punten
3, 4 klassementen lager: – 20 punten

Extra rankinpunten worden toegekend als een speler een tornooi volledig afwerkt:

Dunlop: 4 rankingpunten
Oliver/AA: 4 rankingpunten
Provinciaal kampioenschap: 8 rankingpunten
Vlaams kampioenschap: 8 rankingpunten
Belgisch kampioenschap: 8 rankingpunten

Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.

Wat bij een forfait van een wedstrijd?
Alle forfaits moeten door de tornooiorganisator worden doorgegeven aan de SQV.

De wedstrijd wordt verrekend met de tegenstander als winnaar, de tegenstander ontvangt hiervoor geen individuele rankingpunten.

De speler die forfait geeft, verliest 10 punten voor zijn individuele ranking indien er geen doktersattest binnen 1 week na het verloop van het tornooi aan het secretariaat wordt bezorgd. Bij een tweede forfait zonder doktersattest volgt een sanctie (zie bijlage 6 sancties en overtredingen). De speler en club worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie.

Wanneer een speler forfait geeft tijdens de wedstrijd moet hij geen doktersattest binnen brengen. De speler verliest de punten van de wedstrijd (zie verdeling verlies wedstrijden), maar geen 10 strafpunten.

Wanneer tijdens een wedstrijd een blessure het gevolg is van onopzettelijk optreden van één van beide spelers en de geblesseerde speler de wedstrijd niet kan hervatten, wordt de wedstrijd toegekend aan de geblesseerde speler. Er worden voor deze wedstrijd geen persoonlijke rankingpunten toegekend, noch winstpunten, noch verliespunten.

Indien een jongen tegen een meisje speelt geldt volgende assimilatie:

M1 = J2
M2 = J3
M3= J4
M4 en M5 = J5

Barema’s