BK individueel

BK individueel

Belgische kampioenschappen junioren

BK individueel reglement

Alle Belgische kampioenschappen zullen afwisselend door Squash Vlaanderen en Ligue Francophone de Squash worden georganiseerd volgens Art. 15 van het Huishoudelijk Reglement van de Squash Belgium.

 

 1. Het Belgisch kampioenschap junioren wordt door de SQV georganiseerd (onpare jaren) in het Vlaams Squashcentrum te Herentals.
 2. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door de Raad van Bestuur van de Squash Belgium. De halve finales worden op zaterdag gespeeld en de finales op zondag om 14u (meisjes) en 15u (jongens). In de week van dit kampioenschap wordt geen interclubcompetitie gehouden.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers (SQV/LFS) met een Belgisch identiteitskaart of kids-ID en voor de categorieën -11, -13, -15, -17, -19 en -23 en die niet zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen. Meisjes mogen niet deelnemen bij de jongens. Er moet gespeeld worden in je leeftijdscategorie. Voor de leeftijdsbepaling wordt de datum van de finale genomen.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt €16.
 5. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 6. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard.
 7. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 8. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden bekrachtigd door       de Raad van Bestuur in september/oktober.
 9. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64.  Wanneer de spelers in groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.
 10. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld.
 11. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi voorafgaat gepubliceerd worden
 12. Na het publiceren van de tabellen worden geen wijzigingen meer toegestaan.  Enkel wanneer een geplaatste speler (top 4/8 draw, top 8/16 draw en top 16/32 draw) zich schriftelijk en voor donderdag in de week die het tornooi voorafgaat bij het secretariaat van de SB uitschrijft, wordt de tabel door de nationale coaching staff herwerkt. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft.
 13. Bij de junioren wordt er in alle reeksen voor alle plaatsen gespeeld. Wanneer dit door gebrek aan courts en tijd niet in de planning past, moet top 8 worden uitgespeeld.
 14. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar enkel voor de eerste wedstrijd van de speler.
 15. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
   • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
   • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 16. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de wedstrijd te spelen.
 17. Een speler ontvangt 8 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 18. Voor de halve finales en finales junioren categorie -19 en -23 kan het 3-refereesysteem toegepast worden. Als de club niet over een exhibitiecourt beschikt worden er voor de hierboven vermelde categorieën een officiële referee en marker aangeduid.
 19. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. De BSF ontwerpt een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De speler en de club krijgen een brief over de schorsing.

BK individueel

Belgische kampioenschappen senioren

BK individueel reglement

Alle Belgische kampioenschappen zullen afwisselend door Squash Vlaanderen en Ligue Francophone de Squash worden georganiseerd volgens Art. 15 van het Huishoudelijk Reglement van Squash Belgium.

 

 1. Het Belgisch kampioenschap senioren wordt door de SQV georganiseerd (pare jaren) in het Vlaams Squashcentrum te Herentals.
 2. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van Squash Belgium. De halve finales worden op zaterdag gespeeld en de finales op zondag om 14u (dames A) en 15u (heren A). In de week van dit kampioenschap wordt geen interclubcompetitie of clubtornooi gehouden.
 3. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers (SQV/LFS) met een Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën A, B, C, D, D4/C4. De spelers mogen niet onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen. Dames mogen niet deelnemen bij de heren. Er moet gespeeld worden in de reeks van je laatst gepubliceerde klassement. Spelers vanaf 12 jaar mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap voor senioren.
 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt €16.
 5. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard.
 6. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 7. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden bekrachtigd door het bestuursorgaan in september/oktober.
 8. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64.  Wanneer de spelers in groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.
 9. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld. De beslissing wordt genomen door de afgevaardigden van beide liga’s.
 10. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi voorafgaat gepubliceerd worden.
 11. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft.
 12. De top 8 bij de A-spelers wordt uitgespeeld.
 13. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate.
 14. Vanaf de kwartfinale in de A-reeks moet de tornooileider zich houden aan een minimumtijd van 4 uur tussen de starturen van 2 wedstrijden.
 15. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar enkel voor de eerste wedstrijd van de speler.
 16. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 17. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de wedstrijd te spelen
 18. Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 19. Voor de halve finales en finales van de heren en dames A kan het 3-refereesysteem toegepast worden. Als de club niet over een exhibitiecourt beschikt, wordt er een officiële referee en marker aangeduid.
 20. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. SB ontwerpt een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De speler en de club krijgen een brief over de schorsing.