BK Teams

Belgische kampioenschappen teams

Belgische kampioenschappen teams – Art.18

BK teams reglement.

Het BK teams wordt gespeeld met 8 herenteams, 8 damesteams en 8 masterteams (+ 35 jaar). LFS en SQV zorgen ervoor dat na hun respectieve competitie de top 4 van elke liga deelneemt aan het Belgisch Kampioenschap. Enkel Belgische ploegen kunnen aan het Belgisch Kampioenschap teams deelnemen.

Het bestuursorgaan bepaalt ten laatste in haar eerste vergadering na de algemene vergadering  van het seizoen voorafgaand aan het Belgisch Kampioenschap teams op welke speeldagen in maart, april of mei (heren, dames en masters) van het volgend seizoen er wordt gespeeld. De beide liga’s zorgen ervoor dat hun respectieve competitie beëindigd is minimaal 10 kalenderdagen voor het Belgisch kampioenschap voor teams.

Organisatie
 • Beide liga’s staan garant voor de deelname van hun ploegen aan het Belgisch kampioenschap voor teams. Wanneer een liga door afwezigheid van clubs niet aan deze competitie kan deelnemen, moet het secretariaat vóór 1 augustus worden op de hoogte gebracht. In dit geval zal het bestuursorgaan bepalen of er al dan niet voor die doelgroep een Belgisch Kampioenschap wordt gespeeld of heeft het de mogelijkheid alles in het werk te stellen en/of af te wijken van het reglement om toch een Belgisch Kampioenschap voor die doelgroep te voorzien.
 • Indien een team uit de top 4 (heren, dames en masters) uit de LFS- of SQV-competitie niet deelneemt aan het Belgisch Kampioenschap teams of forfait geeft voor twee van de drie te spelen wedstrijden zal geen enkele ploeg van die club in die categorie het volgende seizoen aan het Belgisch Kampioenschap teams mogen deelnemen.
 • Indien de forfait meer dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de eerste wedstrijd van het Belgisch Kampioenschap teams gekend is, moet de liga waarbij die club aangesloten, instaan voor de vervanging van dit team. De liga waartoe de forfait gevende ploeg behoort betaalt €400 aan Squash Belgium.
 • Wanneer dit team minder dan 7 kalenderdagen voor de start van de eerste wedstrijd forfait geeft of wanneer het Belgisch Kampioenschap teams gestart is en een ploeg geeft forfait, wordt die tijdens het lopende kampioenschap niet meer vervangen. De liga waartoe de forfait gevende ploeg behoort betaalt €650 (heren en dames) of €250 (masters) aan SB.
 • Wanneer een ploeg tijdens het tornooi een forfait krijgt van het arbitragecomité of het sportcomité, moet de ploeg voor de volgende plaatsen blijven spelen. In dat geval krijgt de liga waartoe de ploeg die het forfait heeft gegeven of gekregen, een boete van €200.
 • Indien een ploeg voor de eerste wedstrijd forfait geeft of krijgt, krijgt het een boete van €200 (heren en dames) en €100 (masters) en moet ze voor de volgende plaatsen spelen. De liga waartoe de ploeg die forfait krijgt behoort, betaalt de boete aan Squash Belgium.
 • Indien een ploeg forfait geeft voor de halve finale of op de finaledag dames en heren voor de plaatsen 1 tot en met 4 krijgt de ploeg een boete van €750, waarvan €250 gaat naar de organiserende club en de ploeg mag het volgend seizoen niet deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap teams. De liga waartoe die club behoort, zorgt voor de vervanging van de uitgesloten ploeg.
 • Het bestuursorgaan oordeelt op basis van het verslag van de technisch directeur en het artikel 18 over het al dan niet uitschrijven van de boetes en het secretariaat van Squash Belgium bezorgt de respectieve liga’s de boetefacturen per team.
Schema’s
 • De 8 heren-, dames,- en masterploegen worden in een draw ondergebracht. Het eerste reekshoofd is de kampioen van die liga die in die categorie tijdens het vorige seizoen kampioen is gespeeld. Het tweede reekshoofd is de ligakampioen van de andere liga.
 • Bekijk hier de draw wanneer de kampioen van vorig seizoen uit LFS komt.
 • Bekijk hier de draw wanneer de kampioen van vorig seizoen uit SQV komt.
 • Speelschema
  • 1e  speeldag: kwartfinales heren, dames en masters
  • 2e  speeldag : halve finales heren, dames en masters en plaatsen 5 – 8
  • 3e speeldag : finales heren, dames en masters en plaatsen 3 – 4, 5 – 6 en 7 – 8
 • De liga’s zorgen ervoor dat de deelnemende ploegen spelen voor alle plaatsen van 1 – 8  bij de heren, dames en masters.
 • LFS en SQV staan garant voor een feilloze organisatie. De data van het Belgisch Kampioenschap teams worden door het bestuursorgaan van Squash Belgium bepaald.
  • de heren en dames spelen de kwartfinale en halve finale op zaterdag en zondag in dezelfde speelweek. De finale wordt zo mogelijk gespeeld op de zaterdag volgend op de halve finale.
  • de masters spelen zo mogelijk op 3 opeenvolgende woensdagen.
 • De club waar de wedstrijden gespeeld worden, worden als volgt bepaald:
  • Heren/Dames onpare jaren
   • Kwartfinales: georganiseerd bij de winnaar bij de dames
   • Halve finales: georganiseerd bij de andere liga
   • Finale: georganiseerd bij de winnaar bij de heren
  • Heren/Dames pare jaren
   • Kwartfinales: georganiseerd bij de winnaar bij de heren
   • Halve finales: georganiseerd bij de andere liga
   • Finale: georganiseerd bij de winnaar bij de dames
  • Masters:
   • Kwartfinales: georganiseerd bij de winnaar
   • Halve finales: georganiseerd door de andere liga
   • Finale: georganiseerd bij de winnaar
 • De organiserende liga duidt vóór 1 juli van het jaar dat de kampioenschappen voorafgaat de club aan waar de kampioenschappen zullen worden gespeeld. De kampioenschappen voor de heren en dames vinden plaats in dezelfde locatie.
De technisch directeur en arbitragecomité
 • Squash Belgium duidt vóór 1 februari van het jaar een Technisch Directeur (TD) (heren/dames/masters) aan die op alle wedstrijddagen aanwezig is. De TD is geen bestuurder van Squash Belgium en mag geen lid zijn van de externe beroepscommissie. Squash Belgium duidt tevens een vervanger aan.
 • De taken van de technisch directeur zijn :
  • 60 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn op de 3 speeldagen.
  • toepassen van Art. 18 van het Huishoudelijk reglement.
  • organiseren van de loting van de speelvolgorde zoals hieronder omschreven bij “speelvolgorde”.
  • rapporteren van ongeregeldheden en klachten.
  • blijft ter beschikking tot minstens 15 minuten na de laatste wedstrijd om de eventuele geschreven klachten in ontvangst te nemen.
  • het arbitragecomité voorzitten dat tijdens het kampioenschap beslissingen neemt.
  • behandelen van de geschreven klachten in samenspraak met het arbitragecomité.
  • publiceren van de resultaten op het einde van elke speeldag. Hij/zij ontvangt hiervoor de nodige software.
  • Zorgt voor een geschreven evaluatie aan het secretariaat van Squash Belgium binnen de 2 weken na het Belgisch Kampioenschap teams.
 • Het bestuursorgaan bepaalt de vergoeding voor de TD voor het heren- en dameskampioenschap en voor de masters. Squash Belgium zorgt voor de betaling ervan.
 • Elke liga duidt vóór 1 februari zijn tornooileider aan die ervoor zorgt dat de wedstrijden die door de liga worden georganiseerd een normaal verloop kennen.
 • Arbitragecomité: de TD vraagt aan elke deelnemende ploeg die zich aanmeldt de naam van de kapitein of een ander lid van de club die in het geval van discussie door de TD kan gevraagd worden deel uit te maken van het arbitragecomité.
Speeldag en -uur
 • De wedstrijden van de dames vangen op zaterdag aan om 13u. De wedstrijden van de heren zaterdag om 15u. De wedstrijden van de masters vangen aan op woensdag om 20u. De wedstrijden op de finaledag van de heren en dames kan hiervan afwijken. Het wedstrijdschema wordt opgemaakt door het secretariaat van Squash Belgium en laat dit goedkeuren door de TD. Het secretariaat verspreidt het wedstrijdschema binnen 3 werkdagen na het beëindigen van de competitie van de respectieve liga’s.
 • 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden moet de volledige ploeg (4 heren, 3 dames en 4 heren masters) in het centrum aanwezig zijn en op het aanvangsuur van hun wedstrijd speelklaar zijn. De spelers moeten zich bij de TD melden, hun identiteitskaarten tonen en de aanwezigheidslijst tekenen.
 • 15 minuten voor aanvangsuur van de wedstrijd moeten de ploegverantwoordelijken het volledig ingevuld wedstrijdblad afgegeven aan de TD. Indien het wedstrijdblad niet volledig is ingevuld of niet alle speelgerechtigde spelers de aanwezigheidslijst hebben afgetekend, krijgt het team van het arbitragecomité een forfait voor die wedstrijd. Het team moet de wedstrijd(en) voor de volgende plaats(en) spelen.
 • Het arbitragecomité beslist over de speelgerechtigheid van spelers en teams en dit moet worden geformuleerd op het wedstrijdblad ten laatste tegen het aanvangsuur van de wedstrijd. De eventuele geschreven klachten worden behandeld en de beslissingen worden genomen door het arbitragecomité. Het arbitragecomité mag door bewezenovermacht de wedstrijd, de speler of het team de toelating geven om de wedstrijd te spelen.
 • De taken van de ontvangende club/tornooileider:
  • het reserveren van vier courts (heren/dames/masters), volgens het opgegeven wedstrijdschema en voorzien van mogelijkheid tot opwarmen.
  • promotie voor het Belgisch Kampioenschap teams.
  • het opvangen van de TD en de bezoekende teams vanaf 60 minuten voor aanvang van de wedstrijden.
  • organisatie van goed zichtbare tornooitafel.
  • voorzien van wedstrijdbladen en balletjes.
  • duidelijk en zichtbaar de tussenstanden, resultaten van alle wedstrijden uithangen aan alle courts.
  • het aanbieden van een vlot werkende wifi verbinding gedurende de hele dag (de uitslagen moeten na iedere wedstrijd online up-to-date gebracht worden).
  • zorgen voor een vlot verloop van de competitie.
  • zorgen voor de maaltijden en drank voor de TD, de tornooireferee en de tornooileider van dienst.
  • de organiserende club zorgt ervoor dat de spelers maaltijden kunnen aanschaffen.
  • zorgen voor een receptie en een etentje (betalend voor de deelnemers) op de finaledag.
Interclublijsten
 • LFS en SQV ontvangen de interclublijsten van de clubs tegen 1 september.
 • LFS en SQV kijken de respectieve interclublijsten van hun clubs die in aanmerking komen voor het Belgisch Kampioenschap teams na op de speelgerechtigdheid van de spelers. Een speler is speelgerechtigd voor een bepaald team als hij/zij:
  • vorig seizoen lid was van de betrokken club.
  • volgens het transferreglement van de liga op een correcte manier een transfer heeft aangevraagd naar een andere club van dezelfde liga en de overgang vermeld is op de transferlijst van de betrokken liga.
  • volgens het transferreglement van SB op een correcte manier een transfer heeft aangevraagd naar een club van de andere liga en de overgang is vermeld op de transferlijst van SB.
  • vorig seizoen geen enkele wedstrijd heeft gespeeld voor de betrokken club en bijgevolg transfervrij is. Dit geldt voor Belgische en buitenlandse spelers.
 • LFS en SQV kijken de respectieve interclublijsten van hun clubs die in aanmerking komen voor het Belgisch Kampioenschap teams na op de volgorde van de spelers op de interclublijst. De volgorde op de interclublijst moet gerespecteerd worden:
  • de spelers uit de PSA-ranking (heren top 100 en dames top 50) worden geplaatst volgens hun PSA-ranking.
  • de spelers worden daarna geplaatst volgens de ranking van de respectieve liga die zij hebben vóór 1 september.
  • spelers die geen of onvoldoende wedstrijden hebben gespeeld in die liga en van wie hun ranking geen weergave is van hun intrinsieke sterkte, kunnen door de liga worden geassimileerd. Het LFS- en SQV-secretariaat moeten op vraag wedstrijdresultaten kunnen voorleggen om de assimilatie te staven.
  • elk team dat in aanmerking komt voor het Belgisch Kampioenschap teams bezorgt een eigen spelerslijst conform de reglementen via hun liga aan het secretariaat van Squash Belgium.
  • dames mogen niet op een spelerslijst van een herenteam geplaatst worden.
 • LFS en SQV sturen deze interclublijsten ten laatste vóór 15 september naar het secretariaat van Squash Belgium.
 • Het secretariaat van Squash Belgium stuurt de interclublijsten ter controle naar de nationale coaches. De coaches geven in overleg met elkaar hun goedkeuring of opmerkingen over de verschillende interclublijsten en brengen hiervan het secretariaat van Squash Belgium op de hoogte.
 • Het bestuursorgaan van Squash Belgium vergadert vóór 15 oktober en zal de interclublijsten bespreken en goedkeuren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Daags na het bestuursorgaan worden de interclublijsten door het secretariaat van Squash Belgium naar de betrokken clubs en de beide liga’s gestuurd. De goedgekeurde interclublijsten krijgen een stempel ter goedkeuring. Enkel de spelers die op de lijst staan vermeld en in deze volgorde komen in aanmerking voor het Belgisch Kampioenschap teams.
 • De liga’s starten hun hoogste reeksen bij de heren en de dames vanaf 20 september.
 • De interclublijst mag maximaal 15 spelers bevatten.
 • Wanneer de teams gekend zijn die zullen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap voor teams, zullen de liga’s de eerste werkdag na het beëindigen van de competitie aan Squash Belgium te kennen geven welke teams aan het Belgisch Kampioenschap teams zullen deelnemen en welke spelers van de interclublijst die vóór 1 september aan Squash Belgium is voorgelegd speelgerechtigd zijn.
 • Een speler mag deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap teams wanneer hij/zij op de goedgekeurde interclublijst van Squash Belgium staat en ten minste driemaal voor de club heeft gespeeld in een reeks met minder dan 8 ploegen in de reguliere competitie. Voor een reeks met 8 ploegen of meer in de reguliere competitie moet een speler viermaal voor de club gespeeld hebben. De spelersvolgorde op de goedgekeurde interclublijst moet worden gevolgd. Het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler en/of spelen in een onjuiste volgorde heeft een forfait voor de ploeg voor die bepaalde wedstrijd tot gevolg.
 • Op vraag van de LFS, SQV, de TD of bij klacht van één van de deelnemende clubs moet het secretariaat van de LFS of SQV de wedstrijdbladen of bewijzen kunnen voorleggen waarop de speelgerechtigheid kan worden aangetoond.
 • Samenstelling van de ploegen:
  • Heren en masters: 4 spelers
  • Dames: 3 speelsters
Referees
 • Spelers zullen alle wedstrijden zelf reffen en marken. De eerste wedstrijd wordt geleid door de spelers die de laatste wedstrijd van de confrontatie moeten spelen. Vanaf de tweede wedstrijd wordt de wedstrijd geleid door de spelers van de vorige wedstrijd. De ploeg die op het wedstrijdschema als de ‘thuisploeg’ staat aangeduid zal de referee voor de eerste wedstrijd leveren. De ‘bezoekende ploeg’ levert de marker. Bij de volgende wedstrijden alterneren referee en marker.
 • Squash Belgium zorgt voor één tornooireferee die de referees bepaalt en tussenkomst bij partijdigheid.
Speelvolgorde
 • De speelvolgorde wordt de dag voor de start van het kampioenschap van elke categorie voor de 3 speeldagen (kwartfinales, halve finales en finale) geloot op het secretariaat en gepubliceerd op competitieplanner.
 • Mogelijke speelvolgorde zijn:
  • Bij de heren en masters : speler nummer 1 steeds als tweede en de mogelijke speelvolgorden zijn : 2-1-3-4 of 2-1-4-3 of 3-1-2-4 of 3-1-4-2 of 4-1-2-3 of 4-1-3-2.
  • Bij de dames : speler nummer 1 speelt nooit als laatste en de mogelijke speelvolgorden zijn : 1-2-3 of 1-3-2 of 2-1-3 of 3-1-2.
 • Wanneer de winnaar van een wedstrijd reeds beslist is na de tweede (dames) of de
  derde wedstrijd (heren en masters), wordt er de keuze gelaten aan de spelers of de
  laatste wedstrijd nog gespeeld wordt. Wanneer één van de spelers wil spelen, moet
  de wedstrijd gespeeld worden. Weigert de tegenstander deze wedstrijd te spelen, is
  dit een walk over, met de nodige strafpunten.
 • Voor de finale en wedstrijden voor 3de en 4de plaats: wanneer de laatste wedstrijd de einduitslag niet meer kan beïnvloeden wordt de dead rubber niet gespeeld.
Puntentelling
 • Elke match wordt gespeeld naar de ‘best of five’.
 • Bij gelijke stand bij de heren en masters (4 spelers per ploeg) is de winnende ploeg, de ploeg die:
  • die de meeste sets heeft gewonnen
  • die de meeste punten heeft gescoord
  • waarvan de nummer 1 speler gewonnen heeft
 • De wedstrijden tellen voor de individuele ranking van de spelers.
Klachten en onregelmatigheden
 • Bij ongeregeldheden of bij het overtreden van een reglement van het Belgisch kampioenschap voor teams of in geval van een klacht van een deelnemende ploeg zal in eerste instantie het arbitragecomité (de TD en de twee aangeduide kapiteins een uitspraak doen. Indien de TD vindt dat een kapitein betrokken partij is, duidt hij/zij een vervanger aan uit de resterende kapiteins. Als de TD zelf betrokken partij is duidt hij/zij één van de resterende referees aan als zijn/haar vervanger.
 • Indien een deelnemende ploeg niet akkoord gaat met de uitspraak van de TD kan de kapitein of ploegafgevaardigde binnen 15 minuten na het einde van de laatste wedstrijd van die ploeg op die speeldag een geschreven klacht indienen bij de TD. Indien dit niet het geval is dan is de klacht onontvankelijk.
 • De TD bezorgt voor zondag 12.00 (donderdag voor 12.00 voor de masters) na de wedstrijddag per mail de klacht naar het secretariaat van Squash Belgium en naar de leden van het sportcomité dat bestaat uit twee LFS-leden en twee SQV-leden die geen bestuurder van Squash Belgium zijn en een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij een uitspraak moet telkens één lid van elke liga betrokken worden die ofwel aanwezig is of zijn/haar antwoord schriftelijk formuleert. Deze laatste moet worden vervangen wanneer hij/zij betrokken partij is. Vóór 15 september, stelt elke liga 3 leden aan voor het sportcomité. Van de 6 personen zullen 4 effectieve leden worden, één voorzitter en één ondervoorzitter. De samenstelling van sportcomité wordt bekrachtigd op het bestuursorgaan vóór 15 oktober.
 • De voorzitter van het sportcomité neemt contact op met de indiener van de klacht en de TD om hun versie van het verhaal te vernemen. De voorzitter informeert de leden van het sportcomité. Het sportcomité behandelt uitsluitend en autonoom die klachten die betrekking hebben op het correcte verloop van het kampioenschap en beslist door een gewone meerderheid van stemmen.
 • Het sportcomité doet voor woensdagavond 23.00 (voor maandag 12.00 voor de masters) volgend op de wedstrijddag een uitspraak over de klacht en de voorzitter bezorgt de uitspraak aan het secretariaat van Squash Belgium dat op haar beurt de betrokken ploegen per mail op de hoogte brengt.
 • Het bestuursorgaan van Squash Belgium neemt de beslissing met argumentatie over en het secretariaat informeert per mail en gewone briefwisseling de beide liga’s en de betrokken club(s) van de genomen sancties. De respectieve liga’s voeren de sanctie uit.
 • Indien een deelnemende ploeg niet akkoord gaat met de sancties die door het bestuursorgaan van Squash Belgium via de respectieve liga’s worden opgelegd, kan de benadeelde ploeg een gemotiveerde klacht neerleggen bij een externe beroepscommissie.
 • De externe beroepscommissie behandelt de uitspraak en de sancties van het sportcomité die door het bestuursorgaan werden bekrachtigd en alle andere geschillen tussen de leden van Squash Belgium.
 • Die klacht moet binnen 10 kalenderdagen na de postdatum van de melding van het secretariaat van Squash Belgium van de sancties, per aangetekende brief op het secretariaat toekomen. Het secretariaat bezorgt de volgende werkdag de klacht aan de voorzitter van de externe beroepscommissie. Opdat het beroep ontvankelijk zou zijn moet een waarborgsom van €250 op de rekening van Squash Belgium worden gestort. Indien de waarborgsom op de datum waarop de externe beroepscommissie samenkomt, niet op de rekening van Squash Belgium staat, wordt het beroep onontvankelijk verklaard. Wanneer het beroep door de externe beroepscommissie gegrond verklaard wordt, wordt de waarborgsom teruggestort.
 • De externe beroepscommissie bestaat uit minstens 3 leden die wordt voorgezeten door een praktiserend jurist. De leden zijn juridisch geschoold. Ze worden benoemd door de het bestuursorgaan van Squash Belgium voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar. De leden van de externe beroepscommissie kunnen geen lid zijn van het sportcomité noch van het arbitragecomité.
 • De beslissingen binnen de externe beroepscommissie worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
 • De voorzitter van de externe beroepscommissie bepaalt de termijnen waarbinnen de betrokken partijen hun verdediging schriftelijk moeten indienen. De externe beroepscommissie komt vervolgens op de zetel van de federatie samen op uitnodiging van de voorzitter. De datum van de vergadering wordt door het secretariaat van Squash Belgium aan de betrokkenen partij(en) ten minste 8 kalenderdagen op voorhand per aangetekende brief ter kennis gebracht. De betrokkenen worden uitgenodigd om op de vergadering aanwezig te zijn. Op de vastgestelde datum worden de betrokkenen gehoord en de stukken ingezien. Iedere partij mag zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. De afwezigheid van een partij op de vastgestelde datum verhindert de beroepscommissie niet een geldige beslissing te nemen op basis van de aanwezige documenten en stukken.
 • De externe beroepscommissie kan alle onderzoeksmaatregelen treffen die zij nodig acht. Zij kan partijen en derden horen of schriftelijke verklaringen ontvangen. Ze kan zich ter plaatse begeven in de zetel van Squash Belgium, bestuurders van LFS en SQV en clubs uitnodigen en waar de verantwoordelijken alle stukken, documenten en inlichtingen kunnen voorleggen.
 • De voorzitter van de externe beroepscommissie bezorgt de uitspraak van zijn commissie binnen de 5 kalenderdagen na de uitspraak aan het secretariaat van Squash Belgium. Het secretariaat brengt de betrokken partij (en) binnen de 3 kalenderdagen van de uitspraak op de hoogte brengt.
 • Alle klachten die betrekking hebben op de andere activiteiten onder de auspiciën van Squash Belgium worden in eerste instantie behandeld door het bestuursorgaan van Squash Belgium. Indien de betrokken partij(en) niet akkoord gaan met de uitspraak kunnen zij zich richten tot de externe beroepscommissie. Opdat de klacht ontvankelijk zou zijn, moeten de partij(en) de procedure om klacht neer te leggen bij de externe beroepscommissie volgen zoals ze hierboven is beschreven.