Jeugdsportproject

Jeugdsportproject

Jeugdsportproject 

Het jeugdsportproject kadert zich binnen een ruimere jeugdwerking van Squash Vlaanderen die tot doel heeft kinderen en jongeren in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten.

Vanaf 2022 kreeg het jeugdsportproject ‘Squash 4 You(th)’ een nieuwe invulling. Met trots stellen we het nieuwe jeugdsportproject voor dat in de loop van 2021 is opgesteld met de input van onze clubs. Om de clubs te helpen een kwaliteitsvol aanbod voor jongeren uit te werken, biedt Squash Vlaanderen met het jeugdsportproject ondersteuning op alle vlakken. Jaarlijks moeten de clubs allerlei initiatieven uitwerken, geëvalueerd aan de hand van verplichte en optionele criteria met als doel het behalen van een kwaliteitslabel voor hun club. Dit kwaliteitslabel weerspiegelt de inspanningen van de club om een kwaliteitsvolle jeugdwerking te garanderen. Het kwaliteitslabel kan als club gebruikt worden als uithangbord van hun kwaliteitsvolle jeugdwerking.

De kwaliteitslabels: 

1. Erkende jeugdsquashclub
2. All-steps jeugdsquashclub
3. All-round jeugdsquashclub
4. All-stars jeugdsquashclub

Clubs die instappen in het project krijgen elk jaar financiële ondersteuning (in samenwerking met Sport Vlaanderen) om de jeugdwerking te verbeteren. Met financiële ondersteuning bedoelen wij een aantal gemaakte kosten die kunnen gerecupereerd worden via een subsidie. Het jeugdsportfonds wordt gerealiseerd dankzij de steun van Sport Vlaanderen en een financiële bijdrage van Squash Vlaanderen (eigen inbreng 25% van het project). Het maximaal toegewezen subsidiebedrag dat bepaald wordt door Sport Vlaanderen gaat naar de deelnemende squashclubs en zal verdeeld worden zoals beschreven in het reglement jeugdsportproject 2024 onderaan.

Het jeugdsportproject wil vanuit een sterke omkadering in de club en promotie nieuwe leden aantrekken en behouden door een nadruk te leggen op: kwaliteit in het sportief aanbod voor alle jeugdspelers, een jeugdwerking als volwaardig deel van de club, de vorming van sportieve omkadering en de promotie van jeugdsquash.

Jeugdsportproject 2023: een terugblik
9 clubs hebben deelgenomen aan het jeugdsportproject 2023.

Verdiende kwaliteitslabels:

  • Erkende jeugdsquashclubs: SC Olympia, Grand Slam Squash, Squash Club Ronse, Squash Club Roeselare.
  • All-steps jeugdsquashclubs: Double Yellow, De Schreef, Sport en Squashclub De Vaart, Squash Point.
  • All-round jeugdsquashclub: Squashclub Recrean
  • All-stars jeugdsquashclub:

Deelname jeugdsportproject 2024: Squash 4 You(th)
Clubs die willen deelnemen aan het jeugdsportproject 2024 en een kwaliteitslabel verdienen kunnen dit doen via dit formulier.

Aandachtspunten jeugdsportproject 2024:

  • Na inschrijving worden de voor het eerst deelnemende clubs gecontacteerd door SQV voor een verplicht clubbezoek om het jeugdsportproject te kaderen en de de jeugdverantwoordelijke te begeleiden in het jeugdsportproject.
  • Lees het reglement aandachtig na. Zorg dat je als club voldoet aan de algemene deelnamevoorwaarden.
  • Neem de kwaliteitslabels en de verplichte criteria ervan grondig door voor je als club beslist op welk kwaliteitslabel je wil inzetten. 
  • De kwaliteitslabels worden vanaf 30/11/2024 gecontroleerd en worden toegewezen voor 01/01/2025.
  • Wij raden de clubs aan om spelers die nog geen diploma hebben en actief zijn als trainer/coach in de club een VTS cursus te laten volgen.

Activiteiten jeugdsportproject
De activiteiten van het jeugdsportproject 2024 kunnen vanaf 1 december 2023 uitgevoerd worden.

Documenten jeugdsportproject
De club engageert zich ertoe de benodigde documenten ten laatste op 30/11/2024 door te sturen aan sqv@squashvlaanderen.be.