Jeugdsportproject

Jeugdsportproject

Jeugdsportproject 

Het jeugdsportproject kadert zich binnen een ruimere jeugdwerking van Squash Vlaanderen die tot doel heeft kinderen en jongeren in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten.

Vanaf 2022 krijgt het jeugdsportproject ‘Zet jeugdsquash op 1’ een nieuwe invulling. Met trots stellen het nieuwe jeugdsportproject voor dat in de loop van 2021 is opgesteld met de input van onze clubs. Om de clubs te helpen een kwaliteitsvol aanbod voor jongeren uit te werken, biedt Squash Vlaanderen met het jeugdsportproject ondersteuning op alle vlakken. Jaarlijks moeten de clubs allerlei initiatieven uitwerken, geëvalueerd aan de hand van verplichte en optionele criteria met als doel het behalen van een kwaliteitslabel voor hun club. Dit kwaliteitslabel weerspiegelt de inspanningen van de club om een kwaliteitsvolle jeugdwerking te garanderen. Het kwaliteitslabel kan als club gebruikt worden als uithangbord van hun kwaliteitsvolle jeugdwerking.

De kwaliteitslabels: 

1. Erkende jeugdsquashclub
2. All-steps jeugdsquashclub
3. All-round jeugdsquashclub
4. All-stars jeugdsquashclub

Clubs die instappen in het project krijgen elk jaar financiële ondersteuning (in samenwerking met Sport Vlaanderen) om de jeugdwerking te verbeteren. Met financiële ondersteuning bedoelen wij een aantal gemaakte kosten die kunnen gerecupereerd worden via een subsidie. Het jeugdsportfonds wordt gerealiseerd dankzij de steun van Sport Vlaanderen en een financiële bijdrage van Squash Vlaanderen (eigen inbreng 25% van het project). Het maximaal toegewezen subsidiebedrag dat bepaald wordt door Sport Vlaanderen gaat naar de deelnemende squashclubs en zal verdeeld worden zoals beschreven in het reglement jeugdsportproject 2022.

Het jeugdsportproject wil vanuit een sterke omkadering in de club en promotie nieuwe leden aantrekken en behouden door een nadruk te leggen op: kwaliteit in het sportief aanbod voor alle jeugdspelers, een jeugdwerking als volwaardig deel van de club, de vorming van sportieve omkadering, de promotie van jeugdsquash.

Jeugdsportproject 2021: een terugblik
11 clubs hebben deelgenomen aan het jeugdsportproject 2021.

Top 3 clubs met beste resultaat in 2021. Het verschil tussen deze 3 clubs is nog nooit zo klein geweest met slechts 2 punten.

1. De Schreef 
2. Recrean
3. De Vaart

Deelname jeugdsportproject 2022
Clubs die willen deelnemen aan het jeugdsportproject 2022 en een kwaliteitslabel verdienen kunnen dit doen via dit formulier.

Aandachtspunten jeugdsportproject 2022:

  • Na inschrijving wordt de club gecontacteerd door SQV voor een verplicht clubbezoek in januari of februari om het nieuwe jeugdsportproject te kaderen en de de jeugdverantwoordelijke te begeleiden in het nieuwe jeugdsportproject.
  • Lees het reglement aandachtig na. Zorg dat je als club voldoet aan de algemene deelnamevoorwaarden.
  • Neem de kwaliteitslabels en de verplichte criteria ervan grondig door voor je als club beslist op welk kwaliteitslabel je wil inzetten. 
  • De kwaliteitslabel worden vanaf 30/11/2022 gecontroleerd en worden toegewezen voor 01/01/2023.
  • Op basis van steekproef zal de betalingsverplichting volgens de bestedingslijst nagegaan worden. Clubs uit deze steekproef zorgen voor facturen voor elk onderdeel. Bekijk in het reglement de bestedingslijst voor alle kosten die in aanmerking komen voor een recuperatie via de subsidie.
  • Wij raden de clubs aan om spelers die nog geen diploma hebben en actief zijn als trainer/coach in de club een VTS cursus te laten volgen. De kosten van deze cursus kunnen via het jeugdsportproject ingediend worden.

Activiteiten jeugdsportproject
De activiteiten van het jeugdsportproject 2022 kunnen vanaf 1 december 2021 uitgevoerd worden op voorwaarde dat dit mag met de huidig geldende maatregelen voor Covid-19.

Documenten jeugdsportproject
De club engageert zich ertoe de benodigde documenten ten laatste op 30/11/2022 door te sturen aan lennert@squashvlaanderen.be.

Subsidies jeugdsportproject

  1. Houd alle facturen van gemaakte kosten goed bij. LET OP: de gemaakte kosten mogen enkel vallen onder de posten die vermeld zijn onder de “bestedingsmogelijkheden” (zie reglement jeugdsportfonds) en moeten gemaakt zijn in de looptijd van het huidige jeugdsportproject.
  2. Na ontvangst en controle van de documenten en de facturen van clubs uit de steekproef zal Squash Vlaanderen tegen eind december de subsidie aan de club uitbetalen (op voorwaarde dat Squash Vlaanderen de subsidies reeds van Sport Vlaanderen heeft ontvangen).