Jeugdsportproject

Jeugdsportproject

Jeugdsportproject

Het jeugdsportproject kadert zich binnen een ruimere jeugdwerking van Squash Vlaanderen die tot doel heeft kinderen en jongeren in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten.

Naast het aanbieden van minisquash, jeugdtrainingen en stages, jeugdtornooien voor alle niveaus, opmaak van een jeugdranking bekommert Squash Vlaanderen zich om het jeugdsportproject “Zet jeugdsquash op 1”. Om de clubs te helpen een kwaliteitsvol aanbod voor jongeren uit te werken, biedt Squash Vlaanderen met het jeugdsportproject ondersteuning op alle vlakken. Zo krijgen de clubs die instappen in het project elk jaar financiële ondersteuning (in samenwerking met Sport Vlaanderen) om de jeugdwerking te verbeteren. Met financiële ondersteuning bedoelen wij een aantal gemaakte kosten die kunnen gerecupereerd worden na het indienen van facturen en bewijsmateriaal. Het jeugdsportfonds wordt gerealiseerd dankzij de steun van Sport Vlaanderen en een financiële bijdrage van Squash Vlaanderen (eigen inbreng 25% van het project). Het maximaal toegewezen subsidiebedrag dat bepaald wordt door Sport Vlaanderen gaat naar de deelnemende squashclubs en zal verdeeld worden zoals beschreven in het reglement jeugdsport 2021 (.docx).

Binnen het jeugdsportproject moeten de clubs allerlei initiatieven uitwerken (opendeurdagen, initiatielessen, minisquashlessen,…) met als doel nieuwe jeugdleden aan te maken, eigen jeugdleden te behouden en jeugdspelers te begeleiden op jeugdtornooien.

Jeugdsportproject 2020: een terugblik
9 clubs hebben deelgenomen aan het jeugdsportproject 2020 en een aantal activiteiten met succes volbracht.

Top 5 clubs met beste resultaat in 2020. Zij behaalden allemaal meer dan 60 punten.

1. De Schreef
2. Olympia
3. Recrean
4. De Vaart
5. Squash Point

Deelname jeugdsportproject 2021
Clubs die willen deelnemen aan het jeugdsportproject moeten hun aanvraagformulier jeugdsport 2021 (.docx) aan het secretariaat bezorgen voor 28 februari 2021.

Aandachtspunten jeugdsportproject 2021:

 • Lees het reglement na, voor elk onderdeel is er een draaiboek gemaakt. Nieuwigheden staan vermeld in het geel.
 • Er moeten minstens 3 activiteiten georganiseerd worden om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding op het einde van 2021.
 • Bij de begeleiding van jeugd op tornooien geldt de volgende voorwaarde: gemiddeld 10 procent van het totaal aantal jeugdleden van de club moet deelnemen aan ofwel het Dunlopcircuit ofwel het Tecnifibre/Aquarius circuit.
 • Acties rond ethiek blijven van belang, zoals het volgen van een clinic rond ethiek of gerelateerde problemen, acties rond integriteit of het aanduiden van een aanspreekpersoon integriteit, het opmaken of verspreiden van fair play affiche, publiceren van een gedragscode,…
 • Op basis van steekproef zal de betalingsverplichting volgens de bestedingslijst nagegaan worden. Clubs uit deze steekproef zorgen voor facturen voor elk onderdeel. Noteer alvast dat voor de vergoeding van lesgevers strikte regels gelden. Enkel officiële facturen of officiële betalingen kunnen in aanmerking komen.
 • Wij raden de clubs aan om spelers die nog geen diploma hebben en actief zijn als trainer/coach in de club een VTS cursus te laten volgen. De kosten van deze cursus kunnen via het jeugdsportproject ingediend worden.

Activiteiten jeugdsportproject
De activiteiten van het jeugdsportproject kunnen vanaf januari uitgevoerd worden op voorwaarde dat dit mag met de huidig geldende maatregelen voor Covid-19. Let wel: een checklist met een aantal gegevens moet achteraf opgestuurd worden als bewijs van deelname (uiterlijk in de maand november).

Kijk de draaiboeken van elke activiteit goed na. Hierin kan je vinden welke kosten in aanmerking komen voor terugbetaling.

Subsidies jeugdsportproject

 1. Dien het aanvraagformulier ten laatste 28/02/2021 in. Op het aanvraagformulier duidt de club aan welke acties ze willen organiseren, dit is vrijblijvend.
 2. Voer de activiteit uit in het huidige kalenderjaar volgens de reglementering (zie reglement jeugdsportfonds en draaiboeken per activiteit). Voor elke activiteit moet men een korte checklist doorgeven aan het secretariaat. Er worden geen subsidies gegeven voor activiteiten die niet zijn doorgegaan.
 3. Het secretariaat kan, indien gewenst, zorgen voor promotiemateriaal, zoals affiches en flyers.
 4. Houd alle facturen van gemaakte kosten goed bij. LET OP: de gemaakte kosten mogen enkel vallen onder de posten die vermeld zijn onder de “bestedingsmogelijkheden” (zie reglement jeugdsportfonds) en moeten gemaakt zijn in het huidige kalenderjaar.
 5. Tegen 1 november stuurt Squash Vlaanderen de afrekeningsformulieren. Stuur deze samen met alle facturen ten laatste op 30 november naar het secretariaat.
 6. Na ontvangst en controle van de facturen zal Squash Vlaanderen tegen eind december de subsidie aan de club uitbetalen (op voorwaarde dat Squash Vlaanderen de subsidies reeds van Sport Vlaanderen heeft ontvangen).