Dunlopcircuit

Dunlopcircuit

Dunlupcircuit

Alle informatie rond het organiseren van een Dunloptornooi.

 1. Het Dunlop circuit bestaat uit een reeks jeugdtornooien, georganiseerd door de SQV.
 2. SQV maakt promotie, verzamelt de inschrijvingen, maakt de tabellen en de planning, verzorgt de ranking na ieder tornooi en zorgt voor de prijzen.
 3. Voorwaarden voor de clubs voor het organiseren van een Dunloptornooi:
  • De kostprijs voor het organiseren van een Dunloptornooi is €300.
  • De clubs behouden het inschrijvingsgeld van de spelers.
  • De club stelt alle terreinen ter beschikking tijdens het tornooi.
  • De club voorziet eten en drinken voor het Dunlopteam ter plaatse
  • De club voorziet 1 verantwoordelijke die het hele tornooi aanwezig is om te helpen aan de tornooitafel.
 4. De tornooien zijn verspreid over Vlaanderen. De commissie jeugd beslist welke clubs een dunloptornooi zullen organiseren en welke club de finale toegewezen krijgt in functie van de aanvraag. De kalender wordt aan het begin van het seizoen bekendgemaakt.
 5. De tornooien staan open voor spelers die rechtmatig lid zijn van SQV, LFS of van een andere federatie erkend door de ESF/WSF en die de leeftijd van 23 jaar nog niet bereikt hebben op 1 september van het huidige seizoen.
 6. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 13 per tornooi.
 7. De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag voorafgaand aan het tornooi. De tabellen en het speelschema worden op woensdag gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om hun startuur online na te kijken. Late inschrijvingen worden niet aanvaard. Deze zullen op een reservelijst geplaatst worden. Bij het wegvallen van een speler kan de plaats worden ingenomen door een speler van een zelfde niveau van reservelijst.
 8. Een Dunloptornooi wordt altijd op 1 dag gespeeld tenzij het tornooi doorgaat in een club met 3 of 4 courts.
 9. De laatst gepubliceerde ranking wordt gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 10. Er wordt getracht te spelen in tabellen van 8. De 8 spelers met de hoogste ranking spelen in box 1. De meisjes zullen bij de jongens spelen. Meisjes worden geassimileerd volgens de regels van de commissie sport naar een jongensranking. We behouden een algemene ranking en ook een ranking per leeftijdscategorie meisjes en jongens.
 11. Alle plaatsen worden uitgespeeld. We proberen om iedere deelnemer 3 matchen te garanderen.
 12. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 13. De Dunloporganisatie kan men steeds bereiken via de club waar het tornooi plaatsvindt. Spelers dienen zich steeds aan te melden aan de tornooitafel bij aankomst.
 14. De tornooileiding bepaalt wie welke wedstrijd arbitreert. Bij weigering kan worden beslist vijf strafpunten toe te kennen voor hun dunloprangschikking. Bij herhaling kan worden beslist de speler geen punten toe te kennen voor het gespeelde tornooi.
 15. Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
  • de meeste gewonnen wedstrijden
  • de meeste gewonnen games
  • de meeste gewonnen punten
 16. Tijdens de Dunlopfinale is er een officiële prijsuitreiking.
 17. Na elk tornooi wordt er een rangschikking gemaakt. De spelers krijgen punten toegekend die het eindresultaat zullen bepalen. Elke speler behaalt per tornooi 201 punten voor de rangschikking, verminderd met de behaalde plaats op het tornooi. De 5 beste resultaten tellen mee voor de eindrangschikking per leeftijdscategorie. Bij een gelijk puntenaantal beslissen de punten behaald op de finale over de plaats in de eindrangschikking per leeftijd. De circuitwinnaars worden bepaald door het optellen van de resultaten van alle tornooien, ongeacht de leeftijd. Er is een prijs voorzien voor de 5 beste jongens en de 3 beste meisjes.
 18. Op elk Dunloptornooi kunnen de deelnemers Dunlop waardebonnen winnen:
  • 1ste plaats = 15 euro + T-shirt
  • 2de plaats = 10 euro
  • plate winnaar = 8 euro
 19. Met deze bonnen kunnen de spelers in januari artikelen bestellen.
 20. Op het einde van het tornooicircuit worden er 2 awards uitgedeeld:
  • Dunlop Award: om hiervoor in aanmerking te komen moet een speler/speelster aan minstens vijf tornooien van het circuit hebben deelgenomen vóór de finale. De criteria waarop beoordeeld wordt zijn: correct en sportief gedrag, een goed squashniveau en een beloftevolle speler. (zie hieronder)
  • Fair Play Award: deze prijs wordt uitgereikt op basis van het gedrag van de speler, zowel op als naast het terrein.
 21. De gespeelde wedstrijden tellen mee voor de individuele ranking.
 22. Een speler ontvangt 4 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 23. Een speler/speelster die niet komt opdagen voor een wedstrijd krijgt vijf strafpunten voor de dunloprangschikking. Enkel indien de organisatie op voorhand verwittigd wordt, worden er geen strafpunten toegekend. Een speler die een forfait geeft bij het begin van een tornooi, kan niet meer deelnemen aan het verdere verloop van het tornooi.
 24. Indien een speler/speelster een forfait geeft tijdens het Dunloptornooi en er binnen de week geen doktersattest wordt bezorgd aan het SQV-secretariaat, verliest deze speler/speelster 10 punten. Bij forfait dient de speler tijdig de organisatie te verwittigen via het telefoonnummer van de organiserende club.
 25. Het dragen van een squashbril is verplicht.

Dunlop Squash Award

Dunlop reikt in samenwerking met de commissie jeugd aan één speler en één speelster de Dunlop Squash Award uit. Zowel een jongen als een meisje zal een prachtig sponsorpakket van Dunlop ontvangen, naast de titel van Dunlop Squash Award.
Voor de uitreiking van de fairplay award wordt een beperkt comité aangesteld. Dit zullen vooral personen zijn die aanwezig waren op minstens 6 van de 8 Dunlop tornooien. Hier wordt enkel het gedrag van de speler beoordeelt (zowel op als naast de court).
Hiervoor wordt een comité ad hoc opgericht. Dit comité bestaat onder meer uit de leden van de commissie jeugd, aangevuld met coaches/ouders die regelmatig aanwezig zijn op de tornooien, en zal de laureaten aanduiden.

Wie komt in aanmerking voor de Dunlop Squash Award?
Hij en zij:

 • is lid van SQV of van de LFS
 • heeft aan minstens 5 tornooien van het circuit volledig deelgenomen (met de finale niet meegerekend)
 • heeft de Dunlop Squash Award nog niet eerder gewonnen
 • heeft een correct en sportief gedrag zowel op als buiten de squashbaan
 • heeft tijdens het lopende seizoen een goed squashniveau ontwikkeld
 • is een beloftevolle speler of speelster

De commissie jeugd heeft het recht om een nominatie te weigeren op basis van onsportief gedrag van een speler of speelster in de loop van het seizoen.