Dunlopcircuit

Dunlopcircuit

Dunlupcircuit

Alle informatie over een Dunloptornooi.

 1. Dunlopcircuit bestaat uit een reeks jeugdtornooien georganiseerd door SQV.
 2. SQV maakt promotie, verzamelt de inschrijvingen, maakt de tabellen en de planning, verzorgt de ranking na ieder tornooi en zorgt voor de prijzen.
 3. Voorwaarden voor de clubs voor het organiseren van een Dunloptornooi:
  • De kostprijs voor het organiseren van een Dunloptornooi is €300. Het bestuursorgaan bepaalt de tarieven voor de organisatie van een Dunloptornooi.
  • De clubs behouden het inschrijvingsgeld van de spelers.
  • De club stelt alle terreinen ter beschikking tijdens het tornooi.
  • De club voorziet eten en drinken voor het Dunlopteam ter plaatse.
  • De club voorziet 1 verantwoordelijke die het hele tornooi aanwezig is om te helpen aan de tornooitafel.
 4. De tornooien zijn verspreid over Vlaanderen. Iedere club kan een aanvraag indienen voor het organiseren van een Dunloptornooi via het online inschrijvingsformulier. Hier kunnen er 2 voorkeursdata doorgegeven worden. Aan de hand van deze data maakt SQV de kalender op. De kalender wordt aan het begin van het seizoen bekendgemaakt.
 5. De tornooien staan open voor alle spelers die rechtmatig lid zijn van SQV, LFS of van een andere federatie erkend door de ESF/WSF en die de leeftijd van 23 jaar nog niet bereikt hebben op 1 september van het huidige seizoen.
 6. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 13 per tornooi.
 7. De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag voorafgaand aan het tornooi. De tabellen en het speelschema worden op donderdag gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om hun startuur online na te kijken. Late inschrijvingen worden niet aanvaard. 
 8. Een Dunloptornooi wordt bij voorkeur op één dag gespeeld, tenzij het tornooi doorgaat in een club met 3 of 4 courts en afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De organisator heeft het recht om vooraf te beslissen om met een ‘best of 3’ in plaats van ‘best of 5’ systeem te spelen.
 9. Er zijn 2 verschillende reeksen waarvoor spelers kunnen inschrijven: blauwe bal voor de beginnende jeugdspelers en dubbel geel voor alle spelers.
 10. Inschrijvingen gebeuren individueel via squashvlaanderen.toernooi.nl of in groep via een XLS-file voor de uiterste inschrijvingsdatum.
 11. Jongens en meisjes van verschillende regio’s spelen in dezelfde reeksen.
 12. De laatst gepubliceerde ranking wordt gebruikt voor het opmaken van de tabellen.
 13. De organisator heeft de vrijheid om indien nodig af te wijken van volledig gevulde fields van 8 spelers en 3 wedstrijden per speler als dit het spelersniveau ten goede komt en er hierdoor gelijkwaardigere matchen ontstaan om zo het spelplezier te verhogen. De meisjes zullen bij de jongens spelen. Meisjes worden geassimileerd volgens de regels van de commissie sport naar een jongensranking. We behouden een algemene ranking en ook een ranking per leeftijdscategorie meisjes en jongens.
 14. Alle plaatsen worden uitgespeeld. Er wordt altijd getracht iedere deelnemer 3 matchen te geven.
 15. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement:
  • Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is.
  • Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, betekent dit een forfait.
 16. De Dunloporganisatie kan men steeds bereiken via de club waar het tornooi plaatsvindt. Spelers dienen zich steeds aan te melden aan de tornooitafel bij aankomst.
 17. De tornooileiding bepaalt wie welke wedstrijd arbitreert. Bij weigering kan worden beslist twee strafpunten toe te kennen in het rankingsysteem. Bij herhaling kan worden beslist de speler geen rankingpunten toe te kennen voor het gespeelde tornooi.
 18. Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
  • de meeste gewonnen wedstrijden
  • de meeste gewonnen games
  • de meeste gewonnen punten
 19. Tijdens de Dunlopfinale is er een officiële prijsuitreiking.
 20. Na elk tornooi wordt er een rangschikking gemaakt. Alle spelers die deelnemen aan een tornooi worden opgenomen in het rankingsysteem. Het rankingsysteem is gebaseerd op een combinatie van de individuele prestaties van elke speler en het aantal deelnames. Alle spelers, ongeacht leeftijd of niveau, vallen onder dezelfde categorie en maken kans om een waardebon te winnen. Een geldbedrag zal in waardebonnen verdeeld worden onder de spelers op basis van de eindranking.
 21. Op elk Dunloptornooi kunnen de deelnemers Dunlop waardebonnen winnen:
  • 1ste plaats = 15 euro
  • 2de plaats = 10 euro
  • plate winnaar = 8 euro
 22. Met deze bonnen kunnen de spelers in januari artikelen bestellen.
 23. Op het einde van het tornooicircuit worden er 2 awards uitgedeeld:
  • Dunlopspeler van het seizoen: om hiervoor in aanmerking te komen moet een speler/speelster aan minstens vier tornooien van het circuit hebben deelgenomen vóór de finale. De criteria waarop beoordeeld wordt zijn: correct en sportief gedrag, een goed squashniveau en een beloftevolle speler. (zie hieronder)
  • Fair Play Award: deze prijs wordt uitgereikt op basis van het gedrag van de speler, zowel op als naast het terrein.
 24. De gespeelde wedstrijden tellen mee voor de individuele ranking.
 25. Een speler ontvangt 4 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De tornooiorganisator meldt aan SQV welke spelers forfait gegeven hebben of de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.
 26. Een speler/speelster die niet komt opdagen voor een wedstrijd krijgt vijf strafpunten voor de dunloprangschikking. Enkel indien de organisatie op voorhand verwittigd wordt, worden er geen strafpunten toegekend. Een speler die een forfait geeft bij het begin van een tornooi, kan niet meer deelnemen aan het verdere verloop van het tornooi.
 27. Indien een speler/speelster een forfait geeft tijdens het Dunloptornooi en er binnen de week geen doktersattest wordt bezorgd aan het secretariaat, verliest deze speler/speelster 10 punten. Bij forfait dient de speler tijdig de organisatie te verwittigen via het telefoonnummer van de organiserende club.
 28. Het dragen van een squashbril is verplicht voor spelers -19 jaar.

Aanvullende regels voor de reeks met ‘blauwe bal’

 • De spelers krijgen 2 opslagkansen.
 • De shortlijn wordt 1 meter voorwaarts verplaatst. Hierdoor wordt de zone waarin een geldige opslag botst vergroot.
 • Tijdens de wedstrijd mag er één begeleider op de court om de score bij te houden, uitleg te geven, te helpen en verdere ondersteuning te bieden waar nodig. De begeleider gedraagt zich onpartijdig en geeft op geen enkele wijze fysieke ondersteuning.
 • Deze reeks is enkel toegankelijk voor spelers met minder dan 50 rankingpunten. Spelers met meer dan 50 rankingpunten worden automatisch doorgeschoven naar de reeks ‘dubbel geel’.
 • De winnaar van een reeks ‘blauwe bal’ met meer dan 6 spelers wordt in het volgende tornooi automatisch doorgeschoven naar de reeks ‘dubbel geel’.

Rankingsysteem

Alle spelers die éénmaal deelnemen aan een tornooi uit het Dunlopcircuit voor jeugdspelers worden opgenomen in het rankingsysteem. Het rankingsysteem is gebaseerd op een combinatie van de individuele prestaties van elke speler en het aantal deelnames. Alle spelers, ongeacht leeftijd of niveau vallen onder dezelfde categorie en maken kans om een waardebon te winnen.

Field van 7-8 spelers Field van 5-6 spelers Poule met 4 spelers Poule met 3 spelers
1ste plaats: 6 punten 1ste plaats: 6 punten 1ste plaats: 6 punten 1ste plaats: 6 punten
2de plaats: 5 punten 2de plaats: 5 punten 2de plaats: 4 punten 2de plaats: 3 punten
3de plaats: 4 punten 3de plaats: 4 punten 3de plaats: 2 punten 3de plaats: 1 punten
4de plaats: 3 punten 4de plaats: 3 punten 4de plaats: 1 punten
5de plaats: 2 punten 5de plaats: 2 punten
6de-8ste plaats: 1 punt 6de plaats: 1 punt

Spelers die deelnemen aan minstens 5 tornooien krijgen 6 extra punten in het eindklassement.

De speler met het meeste aantal punten na de finaledag op het einde van het seizoen is de winnaar van het Dunlopcircuit en krijgt de meest waardevolle waardebon.