Preventie – vorming – sensibilisering

GES-decreet

Preventie – vorming – sensibilisering

Squash Vlaanderen geeft continue aandacht aan grensoverschrijdend gedrag. Hieronder valt fysiek-, psychisch- en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Preventie

Preventie gebeurt op niveau van de federatie, alsook op niveau van de clubs. Squash Vlaanderen houdt via verschillende communicatiekanalen (website, sociale media, verspreiding affiches,…) dit onderwerp onder de aandacht. Zo voorzien we gedragscodes voor clubs, trainers, personeelsleden, andere leidinggevenden en bestuurs- en commissieleden.

Squash Vlaanderen probeert ook de aangesloten clubs preventief te laten handelen op grensoverschrijdend gedrag. Clubs waar veel jeugd aanwezig is en die deelnemen aan het jeugdsportproject kunnen beloond worden door de organisatie van activiteiten omtrent ethisch sporten. Ook worden ze gestimuleerd om een jeugdverantwoordelijke en verantwoordelijke ethiek aan te stellen.

Acties op niveau van de federatie

 • Verspreiden van informatie en aanhalen onderwerp via sociale media op regelmatige basis.
 • Voorzien en verspreiden van gedragscodes voor alle mogelijke betrokkenen.
 • Opstellen en verspreiden van affiches omtrent onze 10 fairplay en ethische geloftes.
 • Optimaliseren van het integriteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond fysieke, psychische en seksuele integriteit.
 • Adviseren en onderhouden van het contact met de API van Squash Vlaanderen.
 • Controle aanwezigheid van API in de aangesloten clubs.
 • Stimulering ethische projecten/verantwoordelijke via het jeugdsportproject.

Acties op niveau van de club 

 • Aanstellen verantwoordelijke jeugd en verantwoordelijke ethiek.
 • Organiseren activiteiten omtrent ethisch sporten.
 • Aanstellen van een API in de aangesloten clubs.
 • Ophangen en verspreiden van de affiches rond de 10 fairplay en ethische geloftes.
 • Sterk integriteitsbeleid ontwikkelen op clubniveau dankzij de ‘sportclubondersteuning’ van de federatie.
 • Verspreiden van de gedragscodes gericht naar trainers en ouders in de sportclub.

Vorming

Er wordt vanuit de federatie voldoende gestimuleerd en mogelijkheden aangeboden om deel te nemen aan en organiseren van diverse activiteiten met ethische achtergrond. Via het jeugdsportproject worden aangesloten clubs bijvoorbeeld gestimuleerd om een opleiding te volgen in het ‘Sport met grenzen: vlaggensysteem’ van ICES.

Squash Vlaanderen heeft de voorbije jaren al een onderdeel ingelast over grensoverschrijdend gedrag in de initiator cursus.

De API van de federatie is lid van de ethische commissie, op die manier krijgen de leden van de ethische commissie info over de bijscholingen die de API volgt en blijven ze op de hoogte.

Acties

 • Evalueren en updaten van onderdelen over grensoverschrijdend gedrag in de initiatorcursus.
 • Opvolgen en verwerken van onderdelen over grensoverschrijdend gedrag in de nieuwe ‘Brede Pedagogische Basisopleiding’ vanuit VTS.
 • Via het jeugdsportproject de deelname aan en organisatie van activiteiten met een ethische achtergrond stimuleren.
 • De ethische commissie geeft terugkoppeling aan de bijscholingen van de API van Squash Vlaanderen.

Sensibilisering

Zoals bij het onderdeel preventie is alle informatie omtrent grensoverschrijdend gedrag te vinden op onze website en wordt ook verspreid via sociale media. Alle acties/initiatieven worden georganiseerd met de doelstelling grensoverschrijdend gedrag ten aller tijde bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Acties

 • Verspreiden informatie en aanhalen onderwerp via sociale media op regelmatige basis.
 • Opstellen en verspreiden van affiches omtrent onze 10 fairplay en ethische geloftes.
 • Campagne ’10 geloftes in de kijker’. Het maandelijks in de kijker zetten van 1 van de 10 fairplay en ethische geloftes.
 • Stimulering ethische projecten/verantwoordelijke via het jeugdsportproject.