Grensoverschrijdend gedrag

GES-decreet

Grensoverschrijdend gedrag

Wat is het en hoe maak je het bespreekbaar?

Grensoverschrijdend gedrag zijn handelingen van een groep of individu, die door een persoon, die deze handelingen tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of als intimiderend worden beschouwd.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van grensoverschrijdend gedrag of seksuele toenadering die ervaren wordt als ongewenst en onplezierig. Dit kan gaan om fysieke handelingen (handtastelijkheden, op schoot nemen,…), verbaal (seksueel getinte opmerkingen, bedreigingen,…) of non-verbaal (knipogen, gluren,…) gedrag en digitaal grensoverschrijdend gedrag (via Facebook, Instagram,..)

Rond dit onderwerp volgt Squash Vlaanderen de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap en ICES. ICES biedt vorming aan voor sportbegeleiders en clubbestuurders, met telkens andere accenten en concrete voorbeelden op maat. Wij informeren onze leden over deze infomomenten en schenken continue aandacht op het vlak van preventie, vorming en sensibilisering.

Hoe kan uw club helpen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken?

  • Stap 1: kijk of er in de club een aanspreekpersoon integriteit kan gevonden worden. Iemand die gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar is voor alle spelers.
  • Stap 2: Sport Vlaanderen biedt hulpmiddelen.

Sport Vlaanderen wil de clubs helpen om preventief en kwalitatief beleid te voeren om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Daarom worden er opleidingen voorzien voor iemand die Aanspreekpersoon Integriteit (API) in de sportclub wil zijn. Het is belangrijk dat spelers (en zeker jeugdleden) bij een persoon terecht kunnen die discreet kan handelen, onafhankelijk kan werken of doorverwijzen. Er komen bijscholingen voor API’s en er is een informatieronde met als titel ‘Sport met grenzen’. Toolkits voor clubs worden uitgewerkt.

Wil jouw club meewerken? Bespreek dit met het bestuur en geef iemand op als kandidaat die op regelmatige basis meer info wenst te ontvangen i.v.m. dit aspect van “gezond en veilig sporten”.

Wat moet men doen indien er een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag voordoet in de club? Neem contact op met de aanspreekpersoon van onze federatie nl. Caroline Dewallens – 0495/534927. Zij neemt verder contact met je op voor de opvolging en overlegt volgens de werkwijze die door de overheid voorzien wordt voor sportfederaties.