Algemene vergadering 2023

ALGEMENE VERGADERING 2023

Algemene Vergadering 2023

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Squash Vlaanderen. Het Bestuursorgaan heeft beslist om net zoals vorig jaar online stemmen toe te laten.

 

Mogen wij vragen je stem te geven op onderstaand stemformulier vóór 13 maart zodat de resultaten beschikbaar zijn en kunnen worden bekendgemaakt op 14 maart of de datum van de Algemene Vergadering.

PROCEDURE

  • Zoals bij elke Algemene Vergadering hebben jullie als leden de agenda ontvangen, de informatie over de werking van Squash Vlaanderen en de nodige bijlagen.
  • Bij deze Algemene Vergadering via schriftelijke procedure wordt uiteraard ook de mogelijkheid geboden om vragen te stellen over de agendapunten van de Algemene Vergadering. Heb je een vraag, dan kan je die stellen vóór 8 maart aan tine@squashvlaanderen.be. Wij bezorgen alle clubs het antwoord zo snel mogelijk, zodat je nog tijdig kan stemmen.

HET STEMMEN

  • Het online stemformulier werd zo eenvoudig en transparant mogelijk opgesteld.
  • De uitnodiging werd verstuurd naar de voorzitter en secretaris. Per club kan uiteraard slechts één persoon een geldige stem uitbrengen. Gelieve naam en functie binnen de club duidelijk te vermelden
  • Het online stemformulier moet uiterlijk worden ingediend op 13 maart zodat de resultaten beschikbaar zijn en kunnen worden bekend gemaakt op 14 maart, de datum van de Algemene Vergadering.
  • Alle clubs die het webformulier geldig (en dus ook tijdig) invullen, worden als ‘aanwezig’ geteld. Andere clubs worden als verontschuldigd genotuleerd.

Wij danken jullie alvast voor jullie deelname aan de Algemene Vergadering.