Decathlon / Aquarius circuit

Decathlon/Aquarius circuit

Decathlon/Aquarius circuit

Hieronder kan je de contactpersonen en regelementen vinden voor het Decathlon/Aquarius circuit.

Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen

Limburg & Vlaams-Brabant

Kurt Schaillee
schaillee1@hotmail.com

Antwerpen

Philippe Gebruers
squashina@outlook.be 

 1. Het Decathlon/Aquarius-circuit is een provinciaal tornooiencircuit. Elke provincie heeft minimaal 6 officiële Decathlon/Aquarius-tornooien. De provincie is vrij om zelf nog 1 of 2 tornooien extra te organiseren. Deze tornooien mogen niet samenvallen met een ander officieel jeugdtornooi van SQV.
 2. De organisatie van deze tornooien is in handen van de provinciale comités. Zij beslissen welke clubs een Decathlon/Aquarius-tornooi zullen organiseren op de data vastgelegd door de commissie jeugd. De kalender wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
 3. De provincie ontvangt een licentie tornooiplanner van SQV. Het provinciaal comité maakt het tornooi tijdig aan in toernooiplanner zodat de spelers zich online kunnen inschrijven.
 4. De tornooien staan open voor spelers die lid zijn van SQV en die de leeftijd van 19 jaar nog niet bereikt hebben op 1 september van het huidige seizoen. De jongens mogen max. een D4 klassement hebben en de meisjes max. een C1 klassement aan het begin van het huidige seizoen.
 5. De spelers mogen kiezen waar ze deelnemen: ofwel in de provincie waar ze wonen, ofwel in de provincie van de club waar ze aangesloten zijn.
 6. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 8/tornooi.
 7. De uiterste inschrijvingsdatum is woensdag voorafgaand aan het tornooi. Inschrijven kan via squashvlaanderen.toernooi.nl of via e-mail naar de provinciaal verantwoordelijke. De tabellen en het speelschema worden donderdagavond gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers. De speeldag begint zaterdag vanaf 9u.
 8. De minisquashtornooien worden mee opgenomen in het Decathlon/Aquarius-circuit. Bij inschrijving via e-mail moet er duidelijk de kleur van de bal vermeld worden.
 9. Indien in een poule gespeeld wordt, geldt volgende puntentelling. Om de winnaar van de poule te bepalen, kijkt men naar:
  • de meeste gewonnen wedstrijden
  • de meeste gewonnen games
  • de meeste gewonnen punten
 10. Na elk tornooi maakt de provinciale verantwoordelijke een rangschikking. Deze wordt na elk tornooi doorgestuurd naar SQV.
 11. Voor spelers die aan minimum 4 tornooien hebben deelgenomen en aanwezig zijn op de prijsuitreiking zijn er prijzen voorzien op de finaledag.
 12. Het dragen van een squashbril is verplicht.