Multimove

Multimove

Multimove

Om kinderen van jongs af aan te moedigen om aan sport te doen steunt Squash Vlaanderen het project Multimove.

Multimove biedt 3- tot 8-jarigen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdien in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Meer informatie vind je op de website van multimove.

12 bewegingsvaardigheden

 • Dribbelen
 • Glijden
 • Heffen en dragen
 • Klimmen
 • Roteren
 • Slaan
 • Springen en landen
 • Trappen
 • Trekken en duwen
 • Vangen en werpen
 • Wandelen en lopen
 • Zwaaien

Hoe word je multimove-lesgever?


Multimove-lesgever is een officiële opleiding van de Vlaamse Trainersschool die je kan volgen ans je minstens 16 jaar bent. De opleiding bestaat uit 2 modules:

 • introductiemodule (3 uur)
 • didactisch-methodische module (13u)

De kostprijs voor module 1 bedraagt €80, voor module 2 €115. Bachelors en masters LO zijn vrijgesteld van module 2, evenals leerkrachten lager onderwijs en kleuter. In de prijs is er een map met praktische oefeningen en voorbeelden inbegrepen.

Meer info vind je op www.sportvlaanderen.be/vts

 

Hoe kan ik een mulitimove-club worden?


Je kan je als club kandidaat stellen om een Multimove-club te worden. Als club moet je je kandidaatstelling doorgeven aan de Squash Vlaanderen en aan de sportraad binnen je gemeente.

Verder moet je minstens 1 erkende Multimove-lesgever hebben en een Mutimove-aanbod van min. 1x/week (45 min.) gedurende 20 weken.

Bekijk alle voorwaarden op de website van Multimove.