COVID-19 Update

Covid

Covid-19

Hier vind je alle updates m.b.t Covid-19 terug.

26 april – Corona-update

Na het laatste Overlegcomité blijven de meeste coronamaatregelen voor sport vanaf vandaag nog dezelfde. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep verhoogd van 4 naar 10. Dit ten gevolge van de aanpassingen in het samenscholingsverbod. Dit is de situatie zoals die van kracht was op 8 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. Tijdens het Overlegcomité werd, onder voorbehoud, ook een voorzichtig perspectief geboden op verdere versoepelingen voor de sportsector op 8 mei en op een nader te bepalen datum in juni.

Hier vind je de regels in het kort die gelden vanaf vandaag, 26 april: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

Squash Vlaanderen heeft aangedrongen om ze snel mogelijk de inhoud te kennen van het ventilatieplan aangezien dat voor indoorsporten een belangrijk gegeven wordt. Zo kunnen onze clubs zich voorbereiden tegen de heropstart.

Ook heeft Squash Vlaanderen bij de overheid aanvraag gedaan om een testevent te organiseren. Vanuit de Klankbordgroep sport hebben we vernomen dat er 15 aanvragen ingediend zijn. Hieruit zouden 3 tot 6 sportevents gekozen worden. Hopelijk krijgen wij deze week meer nieuws.

Ook heeft Squash Vlaanderen bij de overheid aanvraag gedaan om een testevent te organiseren. Vanuit de Klankbordgroep sport hebben we vernomen dat er 15 aanvragen ingediend zijn. Hieruit zouden 3 tot 6 sportevents gekozen worden. Hopelijk krijgen wij deze week meer nieuws.

9 februari – Annulatie competitie SQV

Gezien de epidemiologische situatie en de reeds ontvangen communicatie van de klankbordgroep sport omtrent indoorsporten heeft de commissie sport in overleg met het Bestuursorgaan van 09/02/2021 beslist om de competitie seizoen 2020-2021 volledig stil te leggen. Wij vinden het jammer deze beslissing te moeten nemen, maar de situatie laat ons niet toe om een tijdige en vlotte opstart te maken. Eenmaal er groen licht gegeven wordt, bieden we onze clubs de mogelijkheid om nog clubtornooien te organiseren, ook in de zomerperiode. Deze tornooien zijn volledig gratis voor de club en zullen opgenomen worden in de ranking van Squash Vlaanderen. Meer info hierover volgt, wanneer er perspectief is voor een mogelijke opstart.

1 december - Corona-update
Na het overlegcomité van afgelopen vrijdag 27 november en de publicatie van het MB kunnen we toch enige versoepeling aankondigen voor de georganiseerde sportbeoefening voor personen ouder dan 12 jaar.

Kunnen niet-professionele sportieve trainingen voor deelnemers ouder dan 12 jaar plaatsvinden?

Ja, trainingen voor deelnemers ouder dan 12 kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels zoals het algemeen samenscholingsverbod (maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt dus deel uit van deze van deze vier personen.

Voor het overige blijven de maatregelen van kracht zoals ze tot vandaag golden en werden deze via het MB verlengd tot 15 januari 2021.

2 november – Corona-update

Afgelopen vrijdag kondigde het overlegcomité nieuwe, strengere maatregels af in de strijd tegen het coronavirus. Tijdens de persconferentie werd er niets over sport gezegd. In het laatst gepubliceerde MB van 1 november 2020 lezen we toch enkele aanpassingen / verduidelijkingen t.a.v. de afgekondigde maatregelen na het vorig MB van 29 oktober 2020. Het gaat dat meer specifiek over de richtlijnen voor indoorsporten voor kinderen t.e.m. 12 jaar. In het nieuwe MB lezen we nu het volgende:

Artikel 6
In afwijking van het eerste lid, mogen geopend blijven:
8° sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor:
voor zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;

 • voor zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • trainingen van professionele sporters;
 • professionele wedstrijden;
 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen.

Hieruit valt dus af te leiden dat indoorsportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar dus terug mogelijk zouden zijn mits toelating van het lokale bestuur. We raden dus alle sportclubs aan die hun werking indoor voor kinderen t.e.m. 12 jaar willen hernemen contact op te nemen met hun lokaal bestuur.

Voor de rest blijven de gecommuniceerde maatregelen van 29 oktober van kracht.

De maatregelen blijven gelden tot 13 december.

29 oktober – Corona-update

Na de publicatie van het nieuwe federale MB heeft het Kabinet Weyts de maatregelen voor de sportsector geïnterpreteerd en vertaald aangezien er nog een paar onduidelijkheden waren. De strengere regels zijn van kracht vanaf donderdag 29 oktober.

De maatregelen voor de sportsector in het kort:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar.
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor (buiten)schoolse activiteiten.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport: met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m.
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches).
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na goedkeuring van het lokaal bestuur.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

We willen nogmaals wijzen op het feit dat lokaal er strengere restricties kunnen gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

We hopen oprecht dat dit de definitieve richtlijnen zijn, maar in deze tijden is dit spijtig genoeg niet altijd zeker . Mocht er toch nog nieuwe informatie beschikbaar zijn, zullen we jullie hiervan direct op de hoogte te brengen.

29 oktober – Update na publicatie MB 28 oktober
Het is met rood op de wangen dat ik jullie nogmaals moet mailen met nog meer slecht nieuws. Het MB werd gepubliceerd en heeft nog enkele extra en nieuwe richtlijnen aan het licht gebracht die een verdere beperking inhouden van de sportbeoefening. Deze zaken zijn totaal onverwacht in het MB gekomen. Noch het kabinet van Weyts, noch de klankbordgroep Sport hadden hierover iets opgevangen voorafgaand de publicatie.

Volgende zaken hebben een impact op jullie clubwerking:

Verplichte sluiting van alle indoor sportinfrastructuur, ook voor de -12-jarigen. Uitzonderingen zijn: activiteiten in het kader van het onderwijs en sportstages en -kampen voor -12-jarigen die door de lokale overheid zijn georganiseerd.
Er is bij lezing van het MB onduidelijkheid of niet-georganiseerd sporten voor +12-jarigen verplicht individueel moet of dat dit nog met max 4 personen kan. We proberen hierover zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen en zullen dit dan communiceren .

Deze bepalingen komen echt als een donderslag bij heldere hemel voor iedereen. Dit is niet de manier waarop wij willen communiceren!

 

28 oktober – Vlaamse maatregelen van kracht vanaf 28 oktober middernacht
De Vlaamse maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus die gisteren genomen werden, zouden aanvankelijk vrijdag 30/10 om 18.00 in voege gaan.

Er is echter bekend gemaakt dat het MB toch al klaar is en dat de maatregelen dus over heel Vlaanderen vanaf middernacht (28/10  00.00) van kracht zullen zijn.

Onze excuses hiervoor maar dit zijn beslissingen van hogerhand.

Hopelijk kunnen wij binnen een paar weken goed nieuws brengen.

Stay strong and safe!

27 oktober – Verstrengde maatregelen

De Vlaamse regering heeft strengere maatregelen voor de sport aangekondigd en jammer genoeg kan ik jullie geen goed nieuws brengen voor squash.

Vanaf vrijdag 30/10/2020 gaan volgende maatregelen in voege:

 • Sporten indoor en outdoor voor -12-jarigen kan georganiseerd worden volgens de huidige protocollen.
 • competitie en trainingen zijn mogelijk.
 • max 1 ouder als begeleider kan.
 • Voor +12-jarigen wordt sport aan banden gelegd.
 • Alle georganiseerde sportactiviteiten indoor en outdoor zijn verboden. Outdoor kan er enkel nog gesport worden in groepjes van max 4 personen mits de afstand van 1.5m gerespecteerd wordt.
 • Volgende indoorinfrastructuren sluiten voor iedereen (ook voor -12 jarigen): zwembaden, fitness, welness, bowling, binnenspeeltuin,…
 • Sportkampen voor -12-jarigen kunnen nog doorgaan, maar zonder overnachtingen.

De protocollen van Sport Vlaanderen worden de volgende dagen aangepast naar de nieuwe beslissingen.

Er staat geen echte einddatum op de maatregelen, dit zal afhangen van de evolutie van de cijfers, maar er zal op regelmatige momenten geëvalueerd worden.

Stay strong and safe!

23 oktober – Nieuwe datum

Na de persconferentie vanmorgen verandert er voor indoorsporten momenteel niets, enkel de datum, zijnde 19 november. Dan volgt er pas een evaluatie.

Dit blijven de regels voor indoorsporten:

 • Indoorsportwedstrijden waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen ouder dan 12 jaar zijn tijdelijk verboden.
 • Onder 12 jaar blijft trainen en competitie met contact wel mogelijk.
 • Alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.

Wat betekent dit voor squash?

 • Alle tornooien en competities van Squash Vlaanderen stoppen tijdelijk tot 19 november. Volgende tornooien kunnen dus niet doorgaan: Dunlop 2 in Casteleyn Squash en Dunlop 3 in Squash Club Roeselare. Ook de interclubspeeldagen die periode kunnen niet doorgaan.
 • Spelers kunnen wel spelen met hun nauw contact of met gezinsleden.
 • Sportlessen kunnen doorgaan indien de afstandsregels gerespecteerd worden. Hier geldt ook de registratieplicht.
 • Dat alle kleedkamers sluiten.

Om af te sluiten met de woorden van Alexander De Croo: ‘ geen enkele wetten of regels kunnen dit virus stoppen, enkel wij kunnen dat. Ons gedrag bepaalt de lengte van de maatregelen.’

Stay strong and safe!

17 oktober – Zwarte dag voor horeca

Een zwarte dag voor de horeca gisteren na afkondiging van de nieuwe maatregelen door de federale regering. Deze gaan in op maandag 19 oktober.

Na de persconferentie van gisteren kunnen we de volgende zaken melden die betrekking hebben op onze sport:

 • Voorlopig blijven de maatregelen van code oranje van kracht. Deze worden echter in de loop van de week gescreend. Een evaluatie volgt op 23 oktober. De federale overheid wil de kleurencodes van sport in de aangekondigde barometer verwerken. Dit kan inhouden dat er mogelijks nog wijzigingen worden aangebracht aan de kleurcodes in de sport.
 • Spelers kunnen spelen met hun nauw contact of met gezinsleden.
 • Sportlessen kunnen doorgaan indien de afstandsregels gerespecteerd worden. Hier geldt ook de registratieplicht. Vind hier je een filmpje van Squash Bond Nederland hoe je op een verantwoorde manier kan squashen met 1.5m afstand tussen.
 • Kleedkamers blijven gesloten.
 • Kantines en drankgelegenheden moeten sluiten. Er is een verbod op verkoop van drank en voeding.

We communiceren opnieuw van zodra er meer nieuws is.

Stay strong and safe!

13 oktober – Sportsector schakelt naar code oranje

13 oktober – Sportsector schakelt naar code oranje

Zoals jullie reeds vernomen hebben, schakelt de sportsector vanaf morgen 14 oktober naar code oranje.

Concreet betekent dit:

 • Dat indoorsportwedstrijden waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen ouder dan 12 jaar tijdelijk verboden zijn.
 • Voor onder 12 jaar blijft trainen en competitie met contact wel mogelijk.
 • Dat alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.

Wat betekent dit voor squash?

 • Vanaf morgen 14 oktober stoppen de tornooien en competities van Squash Vlaanderen tijdelijk tot na de herfstvakantie. Volgende tornooien kunnen dus niet doorgaan: Vlaamse Kampioenschappen junioren en Dunlop 2 in Casteleyn Squash. Ook de interclubspeeldagen die periode kunnen niet doorgaan.
 • Spelers kunnen wel spelen met de eigen 3 nauwe contacten of met gezinsleden.
 • Sportlessen kunnen doorgaan indien de afstandsregels gerespecteerd worden. Hier geldt ook de registratieplicht.
 • Dat alle kleedkamers sluiten.

Dit zijn geen prettige maatregelen, maar mogen we aan iedereen vragen om je gezond verstand te gebruiken, je verantwoordelijkheid te nemen en deze maatregelen te volgen en geen achterpoortjes te zoeken.  De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd.

Vind meer informatie op Sport Vlaanderen.

1 september – Protocollen

We hebben geen glazen bol en we hebben geen idee hoe de situatie rond Covid-19 gaat evolueren. Sommige spelers staan te popelen om terug te starten, anderen staan wat terughoudend ten opzichte van competitie en tornooien. Dit zorgt er voor dat er nooit een juiste beslissing gaat zijn voor iedereen. We willen zo een breed mogelijk draagvlak creëren en ervoor zorgen dat we de competitie en tornooien op een veilige en verantwoorde manier kunnen laten starten. We beseffen dat sommigen ‘coronamoe’ zijn, maar willen toch vragen om deze richtlijnen toe te passen.

 

1 september – Kleurencodes

De klankbordgroep maakte kleurencodes voor de sportbeoefening: groen, geel, oranje en rood. Zo zijn er uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. De klankbordgroep voor de sport heeft nu de leidraad voor code geel opgesteld. Ook de protocollen werden aangepast aan code geel. De komende weken werkt deze klankbordgroep aan de uitwerking van de leidraad voor code oranje en rood, al hopen we dat deze niet gebruikt moeten worden.

Met een leidraad voor code geel – die vandaag van kracht wordt – willen ze federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen ze alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

 

12 augustus – Update provincie Antwerpen

Sporten in georganiseerd verband

Sporten in georganiseerd verband worden georganiseerd conform de sectorale protocollen die door de bevoegde minister werden goedgekeurd, en zoals ze zijn opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Een overzicht van de huidige protocollen kan je hier terugvinden.

Draaiboeken die de organisator of de vereniging of inrichter moeten opstellen, zijn beschikbaar voor inzage op de sportlocatie.
Elke organisator of vereniging of inrichting informeert iedereen die deelneemt aan de sportactiviteit in georganiseerd verband waarvoor een protocol geldt, over de voorschriften en verplichtingen waaraan de deelnemer/deelneemster zich steeds moet houden. Ook is de organisator of vereniging of inrichting verantwoordelijk voor de correcte naleving van deze voorschriften en verplichtingen.

Sporten in niet georganiseerd-verband

Specifiek voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m².

Mag ik nog tennissen, badminton, squash of padel spelen in niet-georganiseerd verband?  

Enkelspel spelen in tennis of badminton blijft mogelijk want deze sporten kunnen met voldoende onderlinge afstand tussen de spelers beoefend worden.

Wat niet kan, is squash, padel, of dubbelspel bij tennis/badminton. Omdat bij sporten als squash, padel of dubbelspel tennis de afstand van anderhalve meter tussen de spelers niet kan worden gegarandeerd, beschouwen we dit als een vorm van contactsport.

Deze sportactiviteiten zijn in niet-georganiseerd verband enkel mogelijk met personen uit het eigen gezin of de vaste contacten van het gezin.

Speel je tennis, squash, badminton, … in georganiseerd verband? Dan gelden de regels van het betreffende protocol.

Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten blijven gesloten!

10 augustus – Update provincie Antwerpen

Na lang afwachten heeft Cathy Berx, de gouverneur van Antwerpen, eindelijk meer duidelijkheid gegeven omtrent onze vraag of squash als contactsport gezien wordt.

Aangezien bij squash de anderhalve meter afstand tussen de spelers niet gegarandeerd kan worden is er besloten om squash te beschouwen als een contactsport.

Dit brengt enkele belangrijke implicaties met zich mee voor squashclubs in de provincie Antwerpen:

 • Enkel jongeren tot 18 jaar mogen, mits ze de gestelde voorwaarden naleven, dubbelspel tennis spelen, squash of padel.
 • Sportbegeleiders moeten steeds een mondmasker dragen, hygiënemaatregelen nemen en afstand bewaren. Lesgeven/trainen wordt immers niet beschouwd als intensief sporten.
 • Voor +18-jarigen zijn deze sportactiviteiten niet mogelijk, tenzij met personen van het eigen gezin of de vaste contacten van het gezin.
 • Douches en kleedkamers blijven gesloten in de sportfaciliteiten

Voor een overzicht en verduidelijking van alle maatregelen kan je hier terecht. 

Huidige (sport)maatregelen

De huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in een notendop (update 29 juli). Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:

 • met contact
 • in een groep van maximum 50 personen,
  als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • als je de veiligheidsprotocollen volgt

Sporten in niet-georganiseerd verband mag:

 • met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten.
 • met max. 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen
28 juli – Publicatie MB

Het MB werd gepubliceerd en voor de sport verandert op zich niet zo veel t.o.v. de laatste fase die van start ging op 1 juli.

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de contacttracing.

Sportwedstrijden en –evenementen

 • Maximum 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
 • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte is er vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen.
 • Er geldt een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en -evenementen.

In het MB staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen steeds strengere regels kunnen opleggen op hun grondgebied. Neem dus steeds contact op met jullie lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten.

Ook wordt er aan de lokale besturen gevraagd om een herevaluatie te doen van alle geplande evenementen/wedstrijden. De evenementen/wedstrijden die meer dan 200 deelnemers en/of toeschouwers hebben moeten een (nieuw) expliciete toestemming krijgen van de lokale overheid.

In alle openbare gebouwen (waaronder sporthallen) geldt tevens een mondmaskerplicht. Deze verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Als de Vlaamse Sportfederatie vragen wij aan de sportfederaties in deze tijden van heropflakkering van het virus alle nodige maatregelen te nemen zodat de sportbeoefening op een veilige manier kan georganiseerd worden. Ondanks dat de sportbubbels kunnen bestaan uit maximaal 50 personen lijkt het ons raadzaam om de sportbubbels in de huidige maatschappelijke context, waarin gevraagd wordt om de persoonlijke contacten zo veel als mogelijk te beperken, de trainingen en activiteiten zo te organiseren dat de sportbubbels zo klein mogelijk gehouden worden. Hetzelfde geldt voor de toeschouwers op wedstrijden en evenementen. Wij vertrouwen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om alle nodige maatregelen te nemen om de social distancing maximaal te garanderen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat we de komende periode blijvend kunnen sporten in clubverband.

27 juli – Extra maatregelen Nationale Veiligheidsraad
De Nationale Veiligheidsraad van 27/07/2020 heeft nog een extra wijziging toegevoegd aan de reeds bestaande maatregelen.

De belangrijkste wijziging:

Registratieplicht bij sportlessen. De gegevens van de speler moeten opgevraagd worden, net zoals in de horeca.

Wat betreft de provincie Antwerpen staan we in nauw contact met de Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen en het kabinet Weyts of squash al dan niet onder de noemer “contactsport” valt. Van zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, zal er een communicatie volgen.

26 juli – Persbericht: sportsector schakelt versnelling hoger met verstrengde maatregelen
Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigt samen met de sector verstrengde maatregelen aan om de verspreiding van het virus maximaal te beperken. Publiek zal bij zowel indoor als outdoor sportactiviteiten- en wedstrijden niet toegelaten zijn. “We kregen verschillende vragen vanuit de sportsector of wedstrijden al dan niet zouden kunnen doorgaan nu het coronavirus weer aan terrein wint”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters.”

Nog voor de officiële afkondiging van de lockdown in maart, nam het Vlaamse sportveld op eigen houtje ingrijpende maatregelen. Ook vandaag weer wil het brede Vlaamse sportveld, in het licht van de sterke heropflakkering van het virus, proactief verantwoordelijkheid opnemen.

Concreet beslisten de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen en Sport Vlaanderen samen met Vlaams minister van Sport Ben Weyts dat

1. alle sportactiviteiten en -wedstrijden vanaf morgen alleen kunnen plaats vinden achter gesloten deuren, zonder publiek en dit zowel voor de professionele als amateursectoren

2. alle organisatoren van indoor sportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren

3. een draaiboek ‘code Oranje’ werd uitgewerkt dat op elk moment in werking gesteld kan worden. Dit scenario omvat o.a. de stopzetting van alle sportactiviteiten indoor en outdoor met fysiek contact, afstandsregels tussen sporters onderling en tussen sporters en begeleiders (minimaal 1,5 meter) behalve voor kinderen tot en met 12 jaar, geen competitiesport waar fysiek contact niet vermeden kan worden enz.. Wekelijks wordt samengezeten om de vinger aan de pols te houden en desgevallend snel te schakelen en extra maatregelen te nemen.

Voor alle sporttakken en ook de sportkampen werden reeds eerder in detail protocollen opgesteld met heel wat maatregelen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen sporten. Ook deze protocollen werden opgemaakt in samenspraak met een klankbordgroep vol partners uit de brede sportsector: de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen, Sport Vlaanderen en minister Weyts. Ze blijven, met aanvulling op grond van bovenstaande maatregelen, gehandhaafd en zijn allen te consulteren via www.sport.vlaanderen

De Vlaamse sportwereld kijkt uit naar de besluitvorming van de Veiligheidsraad maar wenst alvast uitdrukkelijk voorafgaand haar solidariteit te uiten ten aanzien van de volledige samenleving. In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, wenst de Vlaamse sportwereld gezamenlijk haar verantwoordelijkheid op te nemen. We bieden de Vlaming nog steeds voldoende perspectief om in deze moeilijke tijden hun favoriete sport te kunnen beoefenen maar wel veilig voor henzelf en voor de hele samenleving.

Sporten is en blijft gezond!

Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigt samen met de sector verstrengde maatregelen aan om de verspreiding van het virus maximaal te beperken. Publiek zal bij zowel indoor als outdoor sportactiviteiten- en wedstrijden niet toegelaten zijn. “We kregen verschillende vragen vanuit de sportsector of wedstrijden al dan niet zouden kunnen doorgaan nu het coronavirus weer aan terrein wint”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters.”

Nog voor de officiële afkondiging van de lockdown in maart, nam het Vlaamse sportveld op eigen houtje ingrijpende maatregelen. Ook vandaag weer wil het brede Vlaamse sportveld, in het licht van de sterke heropflakkering van het virus, proactief verantwoordelijkheid opnemen.

Concreet beslisten de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen en Sport Vlaanderen samen met Vlaams minister van Sport Ben Weyts dat

1. alle sportactiviteiten en -wedstrijden vanaf morgen alleen kunnen plaats vinden achter gesloten deuren, zonder publiek en dit zowel voor de professionele als amateursectoren

2. alle organisatoren van indoor sportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren

3. een draaiboek ‘code Oranje’ werd uitgewerkt dat op elk moment in werking gesteld kan worden. Dit scenario omvat o.a. de stopzetting van alle sportactiviteiten indoor en outdoor met fysiek contact, afstandsregels tussen sporters onderling en tussen sporters en begeleiders (minimaal 1,5 meter) behalve voor kinderen tot en met 12 jaar, geen competitiesport waar fysiek contact niet vermeden kan worden enz.. Wekelijks wordt samengezeten om de vinger aan de pols te houden en desgevallend snel te schakelen en extra maatregelen te nemen.

Voor alle sporttakken en ook de sportkampen werden reeds eerder in detail protocollen opgesteld met heel wat maatregelen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen sporten. Ook deze protocollen werden opgemaakt in samenspraak met een klankbordgroep vol partners uit de brede sportsector: de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen, Sport Vlaanderen en minister Weyts. Ze blijven, met aanvulling op grond van bovenstaande maatregelen, gehandhaafd en zijn allen te consulteren via www.sport.vlaanderen

De Vlaamse sportwereld kijkt uit naar de besluitvorming van de Veiligheidsraad maar wenst alvast uitdrukkelijk voorafgaand haar solidariteit te uiten ten aanzien van de volledige samenleving. In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, wenst de Vlaamse sportwereld gezamenlijk haar verantwoordelijkheid op te nemen. We bieden de Vlaming nog steeds voldoende perspectief om in deze moeilijke tijden hun favoriete sport te kunnen beoefenen maar wel veilig voor henzelf en voor de hele samenleving.

Sporten is en blijft gezond!

23 juli – Update mondmaskers

Update Squash Safe & Stay Safe affiche

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen van Covid-19, met een stijgend aantal besmettingen in België kregen we van Sport Vlaanderen aangepaste sportprotocollen.

Mondmaskers voor +12-jarigen worden verplicht in de club, behalve:

 • Als je op het terrein bent als speler, trainer of official.
 • Als je aan een tafel in de club of op het terras iets eet of drinkt.

Ben je een toeschouwer en sta je te kijken naar een wedstrijd of verplaats je je in de club, dan ben je verplicht een mondmasker te dragen.

Gelieve je spelers hiervan op de hoogte te brengen.

We raden onze clubs ook aan om de naam en de contactgegevens te vragen van de klant. Deze kunnen enkel gebruikt worden voor contacttracing.

Op deze manier hopen we als Squash Vlaanderen er mee voor te zorgen dat de cijfers weer de goede kant op gaan.

We hebben al veel meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar. Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. We zullen dus voorzichtig moeten blijven.

Daarom vragen we alle sporters, sportclubs, sportbegeleiders en supporters om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen. Ook aan de toeschouwers vragen we de regels van social distancing te blijven respecteren en de regels rond het dragen van een mondmasker strikt op te volgen.

Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt. Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren. Het zou zonde zijn mocht de sport aan de basis liggen van een nieuwe opstoot. Laten we er dus samen voor zorgen dat we kunnen blijven sporten en/of genieten van de sport en dit op een veilige manier!

26 juni – Update na Veiligheidsraad 24 juni

Na de Veiligheidsraad van woensdag kunnen we jullie volgende informatie doorsturen die wij ontvingen van de overheid:

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
 • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
 • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt.

De zwembaden, sauna’s en wellnesscentra kunnen weer open als ze voldoen aan de veiligheidsprotocollen.

Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt:

 • Sporters komen in sportkledij naar de indoor sportinfrastructuur.
 • Eventueel (voldoende) ruimte voorzien om te wisselen van schoenen (outdoor/indoor).
 • Stimuleer clubs om te werken met rugzakjes per kind voor overkledij.
 • Maak ter in voorbereiding op 1 juli alvast een plan op voor de opening van kleedkamers en douches.
 • Verminder bij het gebruik van de groepskleedkamers de maximale capaciteit.
 • Laat kleedkamer alleen gebruiken wanneer echt belangrijk voor die gebruiker.
 • Voorzie in poetsschema ook ontsmetting in de schoonmaak.
 • Publiek mag weer

Vanaf 1 juli:

 • Maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
 • Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld.
 • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

Vanaf 1 augustus:

 • maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
 • Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

De bovenstaande informatie is op basis van de laatste beslissingen van de Veiligheidsraad.

Voor heel wat doelgroepen zijn er al protocollen en gedragscodes geschreven.

 

7 juni – Update heropstart squash
Er zijn toch een aantal vragen over de social distancing tijdens squash. De regel zegt dat je 1.5m afstand moet behouden van je spelpartner. Maar, als je tegenstander of trainingspartner onder hetzelfde dak woont of tot je ‘uitgebreide bubbel’ van 10 personen behoort, dan kan er ‘normaler’ gespeeld worden. Je doet er best wel alles aan om contact te vermijden.

Trainers die aan meerdere sporters les geven, moeten een mondmasker dragen indien de afstand van 1.5m niet kan gegarandeerd worden.

Het is aan te raden om de courts te ventileren door de deuren open te zetten op momenten dat ze niet verhuurd zijn.

Als iedereen zich aan de regels houdt en de situatie er goed blijft uitzien, dan kan er volgens de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector (Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de Fitness Organisatie) op 1 juli een versoepeling volgen waar alle sportactiviteiten weer mogen zonder social distancing van 1.5m en waar je sportbubbel qua aantal personen mag vergroot worden. Ook kunnen kleedkamers en douches dan weer toegankelijk worden.

Daarom vragen wij aan alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen. Sporten is belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren. Dus gebruik aub je gezond verstand.

Veel succes met jullie opstart!

5 juni – Squash Safe & Stay Safe

Vanaf 8 juni is het zover, gedaan met work-outs thuis, want er zal in georganiseerd verband weer een balletje kunnen geslagen worden in jouw club. Het lijkt eenvoudig, maar we kunnen natuurlijk niet onmiddellijk terug gaan naar het ‘oude normaal’. We zullen het dus op een andere manier moeten invullen dan we gewoon zijn. In deze fase van heropstart zijn er duidelijke afspraken nodig voor clubs, spelers en coaches.

Regels voor clubverantwoordelijken: hoe maak je je club COVID-19 proof?

Zorg dat volgende zaken beschikbaar zijn:                                                         

 • Creëer een veilige doorloop in je club.
 • Hang de regels uit op de club en aan elk court.
 • Zorg ervoor dat er desinfecterende gel aanwezig is ter bescherming van onze squashers.
 • Zorg ervoor dat er desinfecterend product aanwezig is voor de deuren.
 • Zorg ervoor dat er keukenrol of andere papieren doeken aanwezig zijn voor de reiniging van de deuren.
 • Plaats gesloten vuilnisbakken aan de courts.
  Sluit de kleedkamers.
 • Toiletten mogen open blijven als de club kan garanderen dat de kleedkamers gesloten zijn.
 • Zorg ervoor dat er wasgel voor de handen aanwezig is in de toiletten.
 • Zorg ervoor dat er keukenrol of andere papieren doeken aanwezig zijn voor het drogen van de handen.
 • Plaats gesloten vuilnisbakken aan de toiletten.

Reservaties:

 • Courts kunnen enkel online of telefonisch gereserveerd worden.
 • Registreer welke spelers samen spelen.
 • De betaling moet contactloos gebeuren.
 • Er mogen maximum twee spelers per court.
 • Er moet een trainer of meerderjarige toezichter aanwezig zijn.
 • Verhuur van materiaal is niet toegestaan.

Houd rekening met de richtlijnen van de horeca: een speler kan met zijn spelpartner nog even uitrusten en iets drinken. Ze moeten aan een tafel zitten, de social distancing moet gegarandeerd worden, de bediening gebeurt aan de tafel en het personeel draagt een mondmasker. Desinfecteer nadien de tafel en de stoelen waar gezeten is.

Regels voor spelers

 • Reserveer je court online of telefonisch.
 • Er mogen maximum twee spelers per court. Houd er rekening met de algemene richtlijn dat je maximum 10 personen per week mag ontmoeten.
 • Gebruik enkel je eigen racket.
 • Gebruik je eigen handdoek om je zweet af te vegen.
 • Zorg voor social distancing van 1.5m, ook tijdens de oefeningen. Speel dus geen wedstrijden, maar doe oefeningen waar de social distancing kan aangehouden worden.
 • -12 jarigen moeten de afstandsregels niet respecteren, zij kunnen vrij spelen.
 • Was je handen voor en na het spelen.
 • Vermijd alle onnodige aanrakingen van je lichaam met de muren en de achterwand.
 • Desinfecteer de deur na het spelen.
 • Geef geen handshakes of high fives.
 • Moet je hoesten of niezen, doe het dan in je elleboog.

Regels voor trainers

 • Zorg dat je als trainer goed op de hoogte bent van de ‘Squash Safe & Stay Safe’ regels.
 • Zorg dat de regels goed nageleefd worden.
 • Was je handen voor, tijdens en na de training.
 • Bereid je training heel goed voor. Zorg dat er steeds social distancing van 1.5m is.
 • Gebruik geen didactisch materiaal.

Algemene hygiëne- en sportregels

 • Je mag maximum 10 personen per week ontmoeten.
 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of als één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtwegeninfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens 7 dagen om weer te sporten.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart.
 • De sanitaire voorzieningen kunnen gesloten zijn op je club, dus ga thuis naar toilet voor je vertrekt.
 • Hanteer de gekende hygiëneregels om besmetting te voorkomen.
4 juni – Squash na Veiligheidsraad 3 juni
Volgende communicatie kregen wij van het kabinet Weyts en Sport Vlaanderen:

‘Op de nieuwe Veiligheidsraad zijn woensdag 3 juni nieuwe maatregelen aangekondigd die zullen ingaan vanaf maandag 8 juni. In een notendop: alle maatregelen die tot nog toe voor buitensporten golden, gelden vanaf 8 juni ook voor indoorsporten: in georganiseerd verband mag je sporten met een groep van maximaal 20, zolang je de social distancing-maatregelen in acht neemt, je handen voor en na wast, net zoals het gemeenschappelijk sportmateriaal. Voor -12-jarigen zal nog meer toegelaten worden.
In de loop van de volgende dagen passen we de communicatie op onze website aan de nieuwe maatregelen aan. Voor een deel van de informatie zullen we moeten wachten op de publicatie van het ministerieel besluit, dat alles in een wettekst plaatst en zo de juridische grenzen stelt.
Voor heel wat doelgroepen hebben we al protocollen en gedragscodes geschreven.’

We kunnen dus opstarten onder bepaalde voorwaarden.

De ‘gedragscodes en protocollen’ van Sport Vlaanderen voor de verschillende doelgroepen vind je via deze website

Squash Vlaanderen past vandaag het ‘Squash Safe and Stay Safe’-document aan de nieuwe maatregelen aan. Dit zullen we morgen rondsturen na advies van onze medische commissie. Het kan zijn dat dit document nadien nog aangepast moet worden, mocht het niet volledig in overeenstemming zijn met het ministerieel besluit.

3 juni – Update na Veiligheidsraad 3 juni
3 juni – update na Veiligheidsraad 3 juni

Net als jullie hebben wij vol spanning de beslissingen van de Veiligheidsraad gevolgd en de versoepelingen voor de sportsector.

Er werd beslist dat sportactiviteiten grotendeels worden toegestaan vanaf 8 juni. Vanaf dan zullen sportactiviteiten kunnen hervatten, zonder onderscheid, dus of het nu gaat om amateurs of professionals, om trainingen of wedstrijden, indoor of outdoor. Ook fitnesszalen en -ruimtes kunnen weer open gaan, op voorwaarde dat ze het protocol volgen. Alleen contactsporten als judo, boksen, basketbal of voetbal moeten nog altijd beperkt blijven tot het zogenaamd ‘contactloos trainen’. Wat sportinfrastructuur betreft, daar zullen net zoals elders protocollen moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn. Zwembaden en welnesscentra moeten in dit stadium nog altijd gesloten blijven.

Wij beginnen stilaan te hopen als we dit lezen. Toch moeten we nog even geduld hebben. Wij wachten op een officiële communicatie van de overheid hoe we weer mogen en kunnen opstarten.

Net na afloop van de Veiligheidsraad hebben we contact opgenomen met het kabinet van Minister Weyts, Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie.

We hopen jullie zo snel mogelijk weer groen licht te geven!

26 mei – WSF aanbevelingen
Squash Vlaanderen heeft een ‘Squash Safe & Stay Safe’ document klaar. Eenmaal er een datum voor heropstart van squash komt van de Veiligheidsraad, zal dit document naar de clubs gestuurd worden. De Wereld Squashfederatie heeft ook aanbevelingen gemaakt voor squash na Covid-19. Deze vind je hier.
Daarnaast publiceerde de Wereld Squashfederatie richtlijnen met betrekking tot het effect van Covid-19 op squash en hoe de verspreiding van het coronavirus het beste kan voorkomen worden. Lees het artikel hier.
19 mei – Veilig starten met sporten
Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

Gezond Sporten Vlaanderen

14 mei – Veiligheidsraad 13 mei
Wedstrijden en sporten die niet in open lucht worden beoefend, blijven verboden. Squash is dus nog niet mogelijk.
Erkende sportclubs mogen vanaf maandag enkel opnieuw trainingen organiseren voor maximaal 20 personen in open lucht. Daar moet een trainer bij aanwezig zijn en moet de nodige fysieke afstand bewaard worden.
Een volgende afbouw van de lockdown vindt pas plaats op 8 juni. Alle evenementen van toeristische, culturele, sportieve en recreatieve aard blijven verboden tot en met 30 juni. Voor de zomer zal er al zeker geen terugkeer zijn naar een normaal leven.

Squash Vlaanderen heeft samen met de medische commissie een ‘Squash Safe and Stay Safe’ plan gemaakt dat werd doorgestuurd aan Sport Vlaanderen. Wij hopen net als jullie op meer duidelijkheid voor onze mooie sport.

8 mei 2020 – Voorstel faseplan Ben Weyts

8 mei 2020 – Voorstel faseplan Ben Weyts

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft een plan klaar om sporten geleidelijk aan opnieuw toe te laten. Dit is slechts een voorstel, geen beslissing! Het expertenteam van de GEES buigt zich over het plan en zal de Nationale Veiligheidsraad adviseren. Weyts hoopt volgende week al groen licht te krijgen na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13/05.

Voorstel plan:

 • 18 mei: groepssporten in openlucht. Maximaal 20 spelers die elk minstens 30m² ruimte hebben. Fysiek contact blijft verboden.
 • 1 juni: binnensporten. Maximaal 3 personen per groep om bijvoorbeeld te badmintonnen, tafeltennissen of fitnessen. Baantjes trekken in het zwembad mag ook.
 • 15 juni: indoortraining voor ploegsporten. Hooguit 20 sporters tegelijk en contact moet vermeden worden.
 • 1 juli: fysiek contact binnen één team. Zo kunnen ook contactsporten opnieuw opstarten. Judo, karate, worstelen kan dus opnieuw, maar wel binnen hetzelfde team. Wedstrijden tussen clubs blijven verboden.
 • 1 augustus: wedstrijden. Voetbalmatch, fietstocht of dorpsloop met maximum 2000 aanwezigen (deelnemers en toeschouwers), mag weer. Social distance blijft wenselijk, maar is geen idee-fixe meer.
 • 1 september: massa-evenementen: De Ronde van Vlaanderen, de Memorial Van Damme, de 10 Miles. Sportevenementen met duizenden deelnemers zijn weer mogelijk.

Squash Vlaanderen volgt de situatie op.

8 mei 2020 – Richtlijnen algemene vergadering en wijziging tarieven voor interclubploegen
Door COVID-19 hadden we onze Algemene Vergadering verplaatst naar 19 juni samen met de viering van 25 jaar Squash Vlaanderen. Als we de restricties van de Veiligheidsraad en de Regering respecteren, is het Bestuursorgaan ingegaan op de tijdelijke beslissing dat de leden uitsluitend op afstand mogen stemmen (KB van 9 april 2020). Dit geldt ook voor vzw’s die niet van een statutaire of wettelijke regeling kunnen gebruik maken. Dit betekent dat er uitzonderlijk geen fysieke Algemene Vergadering is, maar dat de clubs via een online stemformulier kunnen stemmen.

Door COVID-19 zijn we genoodzaakt onze begroting te herzien met in de eerste plaats de benadeelde clubs, door het afgelasten van een aantal interclubwedstrijden en een aantal tornooien, tegemoet te komen. Bovendien zijn we van mening dat we onze clubs in deze moeilijke tijden kunnen helpen.

Hoe wensen we onze clubs te helpen?

De 8 clubtornooien en de Dunlopfinale die niet hebben plaats gevonden. Die clubs moeten niet te betalen voor hun tornooi in het seizoen 2020-2021. De Dunlopfinale wordt in 2020-2021 in De Vaart georganiseerd.
A rato van het aantal niet-gespeelde wedstrijden in het seizoen 2019-2020 door COVID-19 wordt een gedeelte van het inschrijvingsgeld terug gestort. Voor de clubs die nog openstaande facturen hebben voor seizoen 2019-2020, wordt dit bedrag in mindering gebracht.
Het Bestuursorgaan had in november beslist om de inschrijvingsgelden van de ploegen te verhogen, maar dit kunnen we op dit moment niet maken. Al de overige verhogingen (inschrijvingsgelden tornooien, organisatie tornooien, lidgelden spelers,…) blijven zoals ze zijn goedgekeurd.
Om tegemoet te komen aan de clubs in deze moeilijke periode zullen de clubs slechts eenmalig 25% van het inschrijvingsgeld voor hun teams betalen voor het seizoen 2020-2021. Voorbeeld: een team in de herendivisie betaalde vorig jaar € 200 en dat zouden we voor volgend seizoen brengen naar € 50. Het gaat om 25% van de bedragen die van toepassing waren in 2019-2020, dus de oude bedragen.

7 mei – Veiligheidsraad 6 mei
7 mei – Veiligheidsraad 6 mei

Op de Veiligheidsraad van 6 mei werd er beslist dat sportwedstrijden, zowel voor amateurs als professionals, verboden blijven tot 31 juli. Natuurlijk zijn wij ontgoocheld. Vele spelers willen terug beginnen squashen en het is jammer dat ze nog niet kunnen trainen in onze clubs. Squash wordt indoor beoefend en sporten in indooraccommodaties is nog niet toegelaten. We kijken uit naar het moment dat er meer perspectief geboden kan worden voor indoorsportbeoefening. We zijn er ons van bewust dat we daarbij niet meteen terug kunnen gaan naar het ‘oude normaal’ en dat er duidelijkheid zal nodig zijn over veel praktische zaken zoals bijvoorbeeld het aantal sporters, aantal spelers per groep, ruimte-afbakening…. Wij staan in contact met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie en volgen alles op de voet op.

Ben Weyts zou met zijn regionale collega’s al wel een plan in fases klaar hebben voor de heropstart van sportcompetities. Het is aan de Veiligheidsraad om te beslissen of dat plan ook in voege zal treden.

4 mei 2020 – Nieuwe richtlijnen

4 mei:

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat de fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak +2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht.
 • Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
  Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: tennis, golf, vissen, kajak, atletiek,… De opsomming is niet limitatief.

18 mei:

 • Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen.
 • Ploegsporten zullen mogelijk zijn in buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde instructies.
  MAAR: dit slechts na evaluatie (dit moet nog concreet beslist worden)

8 juni (ten vroegste):

 • Horeca
 • Kleinere evenementen
 • Jeugdbewegingskampen en zomerstages

De algemene regels inzake social distancing en hygiëne blijven vanzelfsprekend van kracht voor, tijdens en na de sportactiviteit:

 • Hou anderhalve meter afstand (behalve voor samenwonenden)
 • Persoonlijke hygiëne
 • Zorg voor jezelf en voor elkaar

Voor indoorsporten is er nog geen beslissing genomen en dus is er voor onze sport jammer genoeg nog geen herstart mogelijk. Onze sport hangt ook af van de opening van de squashcentra. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen we jullie op de hoogte.

Stay safe…

30 april 2020 – Aanpassingen data inschrijvingen clubs, teams en spelers
Deze onzekere periode van het coronavirus werpt heel wat onzekerheden en vragen op bij sportfederaties en sportclubs, ook in onze squashwereld.

De huidige maatregelen die van start gaan op 4 mei hebben het alleen over sporten in buitenlucht. Voorlopig zijn er nog geen maatregelen voor indoorsporten. Squash Vlaanderen heeft contact met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie en volgt de volgende stappen nauwgezet op. Ook al hangt onze sport af van de opening van onze centra, we proberen hen ervan te overtuigen dat we ook maatregelen kunnen nemen eenmaal indoorsporten mogen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het gebruik van de courts zonder dat het horeca gedeelte en de kleedkamers open zijn. Wij doen al het mogelijke om ook onze sport weer te laten herstarten.

Wat stijgen en dalen betreft voor seizoen 2019-2020 heeft de commissie sport beslist om de rangschikking binnen elke reeks te bepalen op basis van de huidige stand. Een moeilijke situatie vraagt om een moeilijke beslissing maar dit lijkt ons de meest eerlijke beslissing. Niemand ontevreden stellen lukt helaas niet en we hopen dan ook op jullie begrip. Hier vinden jullie de eindstand. Stijgers staan in het groen, dalers in het rood. We zijn ons er van bewust dat niet alle clubs en teams gelukkig zullen zijn met deze beslissing. We vragen daarom teams die zich benadeeld voelen door deze beslissing om dit te melden bij de inschrijving van het betreffende team voor volgend seizoen. Hier zal dan, in de mate van het mogelijke, rekening mee worden gehouden bij het opstellen van de reeksen.

We krijgen reeds heel wat vragen over volgend seizoen. Jammer genoeg kunnen we niet in een glazen bol kijken en weten we niet wat de beslissingen van de Veiligheidsraad gaan zijn in de nabije toekomst. Als federatie zijn wij achter de schermen wel bezig met de voorbereiding van seizoen 2020-2021. Wij zullen uiteraard de verdere evolutie omtrent de beslissingen betreffende de volgende fasen (18 mei 2020, 08 juni 2020) nauwlettend opvolgen en jullie hier vanzelfsprekend verder over informeren.

De competitie 2020-2021 zal pas starten in oktober. Zo hebben clubs iets meer tijd om hun teams te organiseren. Squash Vlaanderen is bereid om hiervoor een aantal belangrijke data naar achter te verschuiven.

Alle clubs die aan een interclubcompetitie van SQV wensen deel te nemen en clubs die wensen lid te zijn zonder interclubploegen zijn verplicht het online inschrijvingsformulier volledig en correct in te vullen en te bezorgen aan het SQV-secretariaat vóór 1 augustus (i.p.v. vóór 20 juni). Het secretariaat zal dit document uiterlijk op 15 mei publiceren op haar website.
Vóór 1 augustus (i.p.v. vóór 1 juli) moet SQV in het bezit zijn van de interclublijst op de daarvoor bestemde formulieren.
Tot en met 31 augustus mag men nog spelers toevoegen of verwijderen. Op 1 september zijn de lijsten definitief.
De betaling van de facturen voor de interclubspelers en interclubploegen moet gebeuren tegen 1 november (i.p.v. 1 september).

20 maart 2020 – Annulatie reguliere competitie en tornooien
Vanaf 12 maart hebben wij de beslissingen van de Regering op advies van de Veiligheidsraad gevolgd.

We kregen aanvankelijk de raad van de commissie sport van vrijdag 13/03 en van de medische commissie dat onze competitie verder kan gezet worden vanaf het moment dat het ons werd toegelaten.

Na de verstrengde maatregelen die na het weekend zijn bekend gemaakt, heb ik als voorzitter contact opgenomen met de voorzitter van onze medische commissie die een arts is en met de bestuurders van Squash Vlaanderen omdat we in eerste plaats aan de gezondheid van onze spelers en leden moeten denken.

Wij zijn tot de volgende beslissing gekomen: gezien de huidige gang van zaken en de toenemende COVID-19 pandemie zal er een hele poos geen competitiesport mogelijk zijn. We kregen het uitdrukkelijk advies om alle sportieve activiteiten op te schorten tot alvast 31/05/2020. Daarom heeft het Bestuursorgaan van Squash Vlaanderen beslist dat het afwerken van de reguliere competitie onmogelijk geworden is en worden met onmiddellijke ingang alle resterende wedstrijden niet meer gespeeld.

Dit geldt ook voor de Dunlop finale en voor de tornooien van het Tecnifibre/Aquarius circuit.

Wat de clubtornooien betreft laten wij het initiatief aan de club om hun tornooi te laten doorgaan of niet of eventueel uit te stellen. We vragen enkel het secretariaat van Squash Vlaanderen op de hoogte te brengen.

Deze ongeziene omstandigheden dwingen ons tot ongeziene beslissingen. We beseffen dat het een pijnlijke beslissing is, maar we zijn er vast van overtuigd dat het de verstandigste is.

12 maart 2020 - Maatregelen omwille van coronavirus

Onderstaande maatregelen werden recent door Squash Vlaanderen genomen:

 • GEEN interclub en tornooien tot en met 3 april
 • Opschorting BK teams Masters
 • Afgelasting van de nationale trainingsstages
 • AV van SQV en de viering van 25 jaar
 • SQV van 20 maart wordt verplaatst naar een latere datum

Onderstaande maatregelen werden recent door ESF genomen:

 • Opschorting van het EK U19 in Eindhoven
 • Opschorting van het ETC in Eindhoven
 • Afgelasting van het EK U15/U17

SQV volgde de situatie op de voet op en uiteindelijk hebben we een duidelijk antwoord van de Vlaamse overheid ontvangen.

Alle squashwedstrijden van Squash Vlaanderen vzw tot en met 3 april 2020 worden op advies van minister Weyts/Kamer geschrapt omwille van de impact van het coronavirus.

Het verder verloop na 3 april 2020 zal bepaald worden afhankelijk van de situatie en de richtlijnen op dat moment.

Mogen wij vragen om de squashleden van uw club en andere betrokkenen hiervan op de hoogte te brengen.

12 maart 2020 - Het coronavirus beheerst het nieuws.

Help je leden, vrijwilligers, clubs,… op weg naar de juiste informatie.

Belangrijkste richtlijn: voorkom dat je ziek wordt

Voor de laatste updates raadpleeg de website www.info-coronavirus.be. Hierop staan alle richtlijnen van de overheid.
De overheid raadt aan om indoorevenementen met minstens 1.000 mensen te annuleren.

Er zijn momenteel enkele bijkomende aanbevelingen voor de hele sportsector:

 • De hygiënemaatregelen zijn de belangrijkste. Zorg er in clubs en op evenementen voor dat mensen ze kunnen volgen: geef hen de mogelijkheid om handen te wassen.
 • Alle fans en sporters die zich ziek voelen of koorts hebben, blijven thuis.
  Neem na koorts extra dagen rust. Heb je bijvoorbeeld x-aantal dagen koorts gehad, dan moet je datzelfde aantal dagen uitzieken voor je opnieuw start met sporten.
 • De overheid wil het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen,..) wordt afgeraden.
 • De overheid raadt de sporters aan om niet van elkaars drinkbus te drinken.
  Indien van toepassing: contact met sporters is op dit ogenblik niet wenselijk.
 • De overheid vraagt fans daarom om in deze periode sporters niet meer om handtekeningen, handshakes, selfies, shirts, te vragen.
 • De overheid raadt aan om indoorevenementen met minstens 1.000 mensen te annuleren.

Van zodra er extra overheidsmaatregelen komen met een impact op de sportsector, geven we jullie een update.