Interne beroepscommissie 

Commissies

Interne beroepscommissie

Informatie over de interne beroepscommissie.

Voorzitter

Danny Camps
0475/363392
campsdanny@hotmail.com

Lid

Stefaan Deryckere

Lid

Karl Dubois

Lid

Bart Verschueren

 1. t.o.v. de commissie sport:
  De interne beroepscommissie behandelt alle beroepen op de uitspraken van de commissie sport.
 2. t.o.v. de commissie discipline:
  Beroep op de uitspraken van deze commissie.
 3. t.o.v. de commissie jeugd:
  Beroep op de uitspraken van deze commissie.

Werking

 • Er dient steeds een schriftelijke aanvraag te zijn die voldoet aan de voorwaarden (zie klachten)
 • De interne beroepscommissie behandelt de klachten conform de procedure die beschreven is in het huishoudelijk reglement.
 • Klachten van het lopende seizoen worden afgehandeld vóór 30 juni, wanneer blijkt dat de periode onvoldoende garanties kan bieden, worden deze klachten vóór het begin van het nieuwe seizoen behandeld.
 • Bij het aanhoren van de betrokkenen of bij het bestuderen van de bewijsstukken, zullen de leden van de interne beroepscommissie er over waken dat de vergadering zich beperkt tot het onderwerp en de uitspraak van de commissie, waarvoor de betrokkene klacht heeft ingediend.

De betrokkenen aanvaarden datum en uur van samenkomst voor de behandeling van hun klacht. Zij bevestigen hun aanwezigheid of van hun vervanger binnen de 7 dagen na postdatum van uitnodiging bij de voorzitter of zijn opgegeven vervanger.

Betrokkenen of hun opgegeven vervanger, andere personen kunnen niet worden toegestaan, moeten stipt aanwezig zijn op het uur zoals in de uitnodiging is vermeld. Nadien zal de klacht bij verstek worden behandeld. Bij afwezigheid wordt de klacht eveneens bij verstek behandeld.
De voorzitters van de provinciale comités verwittigen jaarlijks en voor aanvang van het nieuwe seizoen het secretariaat van SQV wanneer zij fundamentele afwijkingen hebben toegestaan betreffende de reglementen voor provinciale werking, daar waar SQV dit toelaat o.a. provinciale competitie…
Afwijkingen na 1 september zullen niet ontvankelijk verklaard worden door de interne beroepscommissie.
De Interne beroepscommissie kan suggesties geven aan het bestuursorgaan of de betrokken commissies betreffende de aanpassingen of vervollediging van het reglement.