Ethische commissie 

Commissies

Ethische commissie

Informatie over de ethische commissie.

Voorzitter

Caroline Dewallens
+ 32 495 53 49 27
carolinedewallens@hotmail.com

Lid

Jan Mertens

Lid - API

Caroline Dewallens

Lid

Bram Raskin

Doelstellingen en opdrachten

  • Advies geven aan het bestuursorgaan inzake Gezond en Ethisch Sporten. D.w.z. ‘Sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysiek, psychisch en seksuele) fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie)’.
  • Advies geven aan het bestuursorgaan i.v.m. maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen.
  • Advies geven en contact onderhouden met de Aanspreekpersoon Integriteit (API).