Disciplinaire commissie 

Commissies

Disciplinaire commissie

Informatie over de disciplinaire commissie.

Voorzitter

Tim Van den Herrewegen
+32 499 13 22 17
tim.vandenherrewegen@gmail.com

Lid

Stoffel Janssens

Lid

Stephanie Vandercleyen

Lid

Wannes Wuyckens

Lid

Kris Van Achter

Lid

Bram De Meester

Intern reglement

  • Elke klacht die schriftelijk binnen de 7 dagen na de feiten wordt gemeld, wordt bij het secretariaat van Squash Vlaanderen doorgegeven aan de voorzitter van de commissie
  • De voorzitter roept de 3 commissieleden samen, bespreekt de klacht en formuleert het antwoord
  • De klachten worden behandeld binnen de 3 weken na bekendmaking
  • Na de behandeling van de klacht wordt door de voorzitter van de disciplinaire commissie binnen de 14 dagen de uitspraak overgemaakt aan het secretariaat van SQV, die deze dan schriftelijk overmaakt aan alle betrokken partijen

Doelstellingen en activiteiten

  • Opvolgen van interclub- en tornooireglement van Squash Vlaanderen op disciplinair vlak t.t.z. “Overtredingen m.b.t. gedrag en houding van personen die rechtstreeks betrokken zijn bij een officiële SQV-squashwedstrijd, zowel op het terrein of als toeschouwer”.
  • Behandelen van klachten en eventueel sanctioneren.
  • Advies geven aan het bestuursorgaan van de SQV over het reglement ‘disciplinaire maatregelen’
  • Zorgen voor de uitvoering van de schorsing in geval van een uitspraak van de Vlaamse Gemeenschap m.b.t. het decreet Medisch Verantwoord Sporten