Deze onzekere periode van het coronavirus werpt heel wat onzekerheden en vragen op bij sportfederaties en sportclubs, ook in onze squashwereld.

De huidige maatregelen die van start gaan op 4 mei hebben het alleen over sporten in buitenlucht. Voorlopig zijn er nog geen maatregelen voor indoorsporten. Squash Vlaanderen heeft contact met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie en volgt de volgende stappen nauwgezet op. Ook al hangt onze sport af van de opening van onze centra, we proberen hen ervan te overtuigen dat we ook maatregelen kunnen nemen eenmaal indoorsporten mogen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het gebruik van de courts zonder dat het horeca gedeelte en de kleedkamers open zijn. Wij doen al het mogelijke om ook onze sport weer te laten herstarten.

Wat stijgen en dalen betreft voor seizoen 2019-2020 heeft de commissie sport beslist om de rangschikking binnen elke reeks te bepalen op basis van de huidige stand. Een moeilijke situatie vraagt om een moeilijke beslissing maar dit lijkt ons de meest eerlijke beslissing. Niemand ontevreden stellen lukt helaas niet en we hopen dan ook op jullie begrip. Hier vinden jullie de eindstand. Stijgers staan in het groen, dalers in het rood. We zijn ons er van bewust dat niet alle clubs en teams gelukkig zullen zijn met deze beslissing. We vragen daarom teams die zich benadeeld voelen door deze beslissing om dit te melden bij de inschrijving van het betreffende team voor volgend seizoen. Hier zal dan, in de mate van het mogelijke, rekening mee worden gehouden bij het opstellen van de reeksen.

We krijgen reeds heel wat vragen over volgend seizoen. Jammer genoeg kunnen we niet in een glazen bol kijken en weten we niet wat de beslissingen van de Veiligheidsraad gaan zijn in de nabije toekomst. Als federatie zijn wij achter de schermen wel bezig met de voorbereiding van seizoen 2020-2021. Wij zullen uiteraard de verdere evolutie omtrent de beslissingen betreffende de volgende fasen (18 mei 2020, 08 juni 2020) nauwlettend opvolgen en jullie hier vanzelfsprekend verder over informeren.

De competitie 2020-2021 zal pas starten in oktober. Zo hebben clubs iets meer tijd om hun teams te organiseren. Squash Vlaanderen is bereid om hiervoor een aantal belangrijke data naar achter te verschuiven.

  • Alle clubs die aan een interclubcompetitie van SQV wensen deel te nemen en clubs die wensen lid te zijn zonder interclubploegen zijn verplicht het online inschrijvingsformulier volledig en correct in te vullen en te bezorgen aan het SQV-secretariaat vóór 1 augustus (i.p.v. vóór 20 juni). Het secretariaat zal dit document uiterlijk op 15 mei publiceren op haar website.
  • Vóór 1 augustus (i.p.v. vóór 1 juli) moet SQV in het bezit zijn van de interclublijst op de daarvoor bestemde formulieren.
  • Tot en met 31 augustus mag men nog spelers toevoegen of verwijderen. Op 1 september zijn de lijsten definitief.
  • De betaling van de facturen voor de interclubspelers en interclubploegen moet gebeuren tegen 1 november (i.p.v. 1 september).

Eerstdaags bekijkt het bestuursorgaan hoe ze de clubs op nog andere manieren kan tegemoet komen.

We kijken vooral vol goede moed vooruit naar het nieuwe seizoen, hopelijk zonder het COVID-19 virus waar we nu mee geconfronteerd worden.

Hou het gezond en dan kunnen we misschien snel weer balletjes slaan met elkaar.