Het bestuursorgaan van Squash Vlaanderen heeft mij aangesteld als algemeen directeur van Squash Vlaanderen. Dat is een hele eer en hele opdracht, maar ik hoop dat ik door mijn ervaring als (top)speelster en sporttechnisch directeur vorm kan geven aan mijn nieuwe functie.

In de eerste plaats zou ik Rudy Cleymans willen bedanken. Ik heb 16 jaar met hem samen gewerkt en hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de uitbouw van onze federatie. Ik hoop dat  hij nog vele jaren van zijn welverdiend pensioen mag genieten samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Mijn opdracht zal niet eenvoudig zijn, omdat squash momenteel geen topjaren beleeft. Door minder financiële middelen van de overheid en door de uiterst onzeker periode van COVID-19 zal dit een hele uitdaging worden. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik kijk ernaar uit om samen met het nieuwe team onze mooie sport weer op de kaart te zetten.

Ik hoop een beroep te kunnen doen op alle clubleiders en squashcentrumeigenaars en op een open en gezonde samenwerking met de bestuurders, de commissieleden en de vele vrijwilligers om onze doelstellingen te bereiken:  een goede verstandhouding met de centrumeigenaars, het stimuleren om interclubploegen in te schrijven, het verhogen van het aantal leden, het verzorgen van een competitie voor jong en oud, meer vrouwen aan het squashen te krijgen, het promoten van Squash 57, het werken aan programma’s voor scheidrechters en coaches, het aanbieden van jeugdopleidingen, de samenwerking met LFS binnen Squash Belgium …. Aangezien ik zelf een hart voor topsport heb, blijft een topsportfederatie ook een van de doelen.

Great things are never done by one person, they are done by a team of people.

Stay safe!